Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2016

Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2016

Publicerat 2016-05-23

Medlemmar och sympatisörer kallas/inbjuds till årsstämman som hålls i Kiruna på Samegården (Brytaregatan 14) söndagen den 29 maj kl 18.00

Dagordning
Öppnande av årsstämman
Val av mötesordförande för årsstämman
Val av sekreterare för årsstämman
Val av två justeringspersoner

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2015
Revisionsberättelse år 2015
Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
Förslag till budget för verksamhetsåret år 2016
Val av ordförande för 2016
Val av 3 ledamöter till styrelsen 2016-2017
Val av två revisorer och en ersättare 2016
Val av 3 ledamöter och en ersättare till Valberedning 2016
Motioner
Information från Sametinget
Avslutning av årsstämman
VÄLKOMMEN
Partistyrelsen