Sametingets plenum i Östersund, 31 maj – 2 juni 2016

Sametingets plenum i Östersund, 31 maj – 2 juni 2016

Publicerad 2016-05-28

Ett avslaget plenum

Sametingets plenum kör igång den 31 maj i Östersund och avslutas den 2 juni. Plenum håller till i Clarion Grand hotell. Aktuella handlingar finns för nedladdning i finns på Sametinget hemsida, https://www.sametinget.se

Ärendelistan består till stora delar bordlagda ärenden. Märkligt nog sker det mest intressanta utanför plenum. Den 30 maj håll parti möten, en presentation av ett forskningsprojekt om Sametingsvalen 2013 både på svensk och norsk sida jämte ett seminarium om en samisk sanningskommission.