Samelandspartiet har valt ny partiledare

Samelandspartiet har valt ny partiledare

Pressmeddelande

2016-05-29, Foto: NRK

Ny ordförande vald för Sámiid Riikkabellodat

Sámiid Riikkabellodat har idag vid årsstämman i Kiruna valt Per-Olof Nutti från Karesuando till ny ordförande för Sámiid Riikkabellodat.

Per-Olof Nutti är 50 år, renskötare i Könkämä sameby, gift och har 7 barn. Per-Olof har ett stort kontaktnät i hela Sápmi. Han är idag 1:e vice ordförande i Sametingets presidium, ledamot i Samerådet och har varit ordförande i samebyn under 3 perioder.

Per-Olof politiska ambition att få fler unga engagerade i samepolitiken

”En viktig fråga för mig i framtida politiken är att alla samer ska känna sig delaktiga i det samiska samhället. I det arbetet ser jag det också som en stor ära att leda ett så kompetent parti som Sámiid Riikkabellodat”, avslutar Per-Olof Nutti.

Per-Olof Nutti
Ordförande
070 – 21 29 134