Archive For 06 juni 2016

GRATTIS PÅ NATIONALDAGEN !

By |

GRATTIS PÅ NATIONALDAGEN !

Publicerad 2016-06-06 Det godaste landet
 Dagen till ära har ”the Good Country Index”, tidigare i veckan utnämnt Sverige till ”goodest country” när det gäller ta vara på sin medborgare och undvika skada andra länder och miljön. Sverige utklassade 162 länder och knep topp positionen i Good Country Index, ett index som baseras på 35 separata…

Read more »

Motion om översyn av Sametingets röstlängd

By |

Publicerat 5 juni 2016 Sámiid Riikkabellodat har lämnat in en motion till Sametinget i vilken SáR begär en total översyn av röstlängden eftersom Sametingets Valnämnd alltsedan Sametingets inrättande gjort egna tolkningar av bestämmelserna i Sametingslagen vilket inneburit att ett antal personer som inte uppfyller kriterierna i Sametingslagen 1 kap 2 §, st 1 -3, upptagits i…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats nyvalda styrelse

By |

Sámiid Riikkabellodats nyvalda styrelse

Publicerat 5 juni 2016   Samtid Riikkabellodat har vid årsstämman den 29 maj 2016 valt ny partiordförande och ny styrelse, enligt nedan för 2016-2017   Per-Olof Nutti, ordförande, nyval                      Sylvia Simma, ersättare, omval Matti Berg, ledamot, omval                …

Read more »

Sammanfattning av statens överklagande i Girjasmålet

By |

Sammanfattning av statens överklagande i Girjasmålet

Publicerad 2016-06-03 Den svenska staten genom Justitiekanslern/JK har nu överklagat Girjasdomen till hovrätten. JK har på sin hemsida gjort en sammanfattning av inlaga. Läs och begrunda nedan. ———– Sammanfattning av statens överklagande i Girjasmålet På talan av Girjas sameby (Samebyn) har Gällivare tingsrätt genom dom den 3 februari 2016 fastställt att Samebyn i förhållande till…

Read more »

Ett nytt kulturpolitiks handlingsprogram antaget efter långbänk i fem år

By |

Ett nytt kulturpolitiks handlingsprogram antaget efter långbänk i fem år

Publicerad 2016-06-02 I kompromissens tecken Sametingets plenum antog den 2 juni 2016 ett nytt kulturpolitiks handlingsprogram. Handlingsprogrammet antogs något överraskande också enhällig av plenum. Att det tog fem år att processa fram ett förslag som kunde antas av Sametinget är ett symtom på den handingsförlamning som till stora delar bygger dels en ovilja att hitta…

Read more »

Försök till ”statskupp” i Sametinget

By |

Publicerad 2016-06-01 Styrelsen försöker tillskansa mer makt Med styrelseordförande Håkan Jonsson i spetsen försöker Sametingets styrelse ta över rennäringsnämndens mandat att hantera renmärkes och samebymedlemskapsärenden. Sametingets styrelse har nyligen enväldigt beslutat att rennäringsnämnden inte får ta några beslut i renmärkes- eller samebymedlemskapsärenden förrän den reviderade delegationsordningen är antagen. Mot bakgrund av detta har Sametingets förvaltning…

Read more »

Änteligen lite ”action” i Sametinget

By |

Publicerat 2016-06-01 Sametingets plenum antog under tisdagen den 1 juni 2015 enhälligt förslaget till språkpolitiskt handlingsprogram. Märkligt nog antogs förslaget från språknämnden utan längre debatt. Det är bar att gratulera språknämndens ordförande Josefina Lundgren-Skerk, Åsa Blindh, Samelandspartiet, mfl i nämnden för att konstruktivt och effektivt genomförande av sitt uppdrag. I en intervjuv i SR-Samedradion uttalade…

Read more »

Sametingets plenum i Östersund 30 maj – 2 juni 2016

By |

Publicerat 2016-06-01 Sámiid Riikkabellodat har under Sametingets plenum inlämnat en motion om upptagande av personer på Sametingets röstlängd. Syftet med motionen är bl a att säkerställa att Sametinget verkligen är ett parlamentariskt organ för det samiska folket och att de kriterier som anges i Sametingslagen följs och tolkas enhetligt från tid till annan. Ytterligare ett syftet…

Read more »