Archive For 01 juni 2016

Försök till ”statskupp” i Sametinget

By |

Publicerad 2016-06-01 Styrelsen försöker tillskansa mer makt Med styrelseordförande Håkan Jonsson i spetsen försöker Sametingets styrelse ta över rennäringsnämndens mandat att hantera renmärkes och samebymedlemskapsärenden. Sametingets styrelse har nyligen enväldigt beslutat att rennäringsnämnden inte får ta några beslut i renmärkes- eller samebymedlemskapsärenden förrän den reviderade delegationsordningen är antagen. Mot bakgrund av detta har Sametingets förvaltning…

Read more »

Änteligen lite ”action” i Sametinget

By |

Publicerat 2016-06-01 Sametingets plenum antog under tisdagen den 1 juni 2015 enhälligt förslaget till språkpolitiskt handlingsprogram. Märkligt nog antogs förslaget från språknämnden utan längre debatt. Det är bar att gratulera språknämndens ordförande Josefina Lundgren-Skerk, Åsa Blindh, Samelandspartiet, mfl i nämnden för att konstruktivt och effektivt genomförande av sitt uppdrag. I en intervjuv i SR-Samedradion uttalade…

Read more »

Sametingets plenum i Östersund 30 maj – 2 juni 2016

By |

Publicerat 2016-06-01 Sámiid Riikkabellodat har under Sametingets plenum inlämnat en motion om upptagande av personer på Sametingets röstlängd. Syftet med motionen är bl a att säkerställa att Sametinget verkligen är ett parlamentariskt organ för det samiska folket och att de kriterier som anges i Sametingslagen följs och tolkas enhetligt från tid till annan. Ytterligare ett syftet…

Read more »