Änteligen lite ”action” i Sametinget

Publicerat 2016-06-01

Sametingets plenum antog under tisdagen den 1 juni 2015 enhälligt förslaget till språkpolitiskt handlingsprogram. Märkligt nog antogs förslaget från språknämnden utan längre debatt. Det är bar att gratulera språknämndens ordförande Josefina Lundgren-Skerk, Åsa Blindh, Samelandspartiet, mfl i nämnden för att konstruktivt och effektivt genomförande av sitt uppdrag.

I en intervjuv i SR-Samedradion uttalade Josefina Lundgren-Skerk ” att de samiska språken har inte lagt sig ner och dött, utan det är en aktiv politik som gjort att vi befinner oss i den situation..”

Från Samelanndspartiets sida framhöll Åsa Blindh att ”Samiska handlar inte bara om bokstäver, ord och skrivsätt. Samiskan är precis som andra språk även en kulturarvsbärare som visar vår kulturs särdrag”.