Sametingets plenum i Östersund 30 maj – 2 juni 2016

Publicerat 2016-06-01

Sámiid Riikkabellodat har under Sametingets plenum inlämnat en motion om upptagande av personer på Sametingets röstlängd. Syftet med motionen är bl a att säkerställa att Sametinget verkligen är ett parlamentariskt organ för det samiska folket och att de kriterier som anges i Sametingslagen följs och tolkas enhetligt från tid till annan. Ytterligare ett syftet är att Sametinget inte ska hamna i samma situation som Sametinget i Finland där högsta förvaltningsdomstolen beslutat att uppta personer i röstlängden mot finska Sametingets beslut.

Läs hela motionen här: Motion – röstlängden 

Sámiid Riikabellodat har också inlämnat en motion om att Sametingets plenum fastställer föreskrifter för Kulturnämndens ansvarsområde i stället för dagens regler och anvisningar.

Syftet med motionen är att få objektiva. rättssäkra och transparenta regler för hur Sametingets kulturnämnd ska arbeta med frågor inom ansvarsområdet.

Läs hela motionen här: Motion-2

 

Per-Olof Nutti

Ordförande

070-2129134