Archive For 05 juni 2016

Motion om översyn av Sametingets röstlängd

By |

Publicerat 5 juni 2016 Sámiid Riikkabellodat har lämnat in en motion till Sametinget i vilken SáR begär en total översyn av röstlängden eftersom Sametingets Valnämnd alltsedan Sametingets inrättande gjort egna tolkningar av bestämmelserna i Sametingslagen vilket inneburit att ett antal personer som inte uppfyller kriterierna i Sametingslagen 1 kap 2 §, st 1 -3, upptagits i…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats nyvalda styrelse

By |

Sámiid Riikkabellodats nyvalda styrelse

Publicerat 5 juni 2016   Samtid Riikkabellodat har vid årsstämman den 29 maj 2016 valt ny partiordförande och ny styrelse, enligt nedan för 2016-2017   Per-Olof Nutti, ordförande, nyval                      Sylvia Simma, ersättare, omval Matti Berg, ledamot, omval                …

Read more »