Motion om översyn av Sametingets röstlängd

Publicerat 5 juni 2016

Sámiid Riikkabellodat har lämnat in en motion till Sametinget i vilken SáR begär en total översyn av röstlängden eftersom Sametingets Valnämnd alltsedan Sametingets inrättande gjort egna tolkningar av bestämmelserna i Sametingslagen vilket inneburit att ett antal personer som inte uppfyller kriterierna i Sametingslagen 1 kap 2 §, st 1 -3, upptagits i Sametingets röstlängd.

Sámiid Riikkabellodat yrkar i motionen att en uppdatering av Sametingets röstlängd genomförs genom att alla som är upptagna på röstlängden förtydligar de objektiva kriterierna (Sametingslagen 1 kap, § 2 st 1-3) för upptagande i röstlängden genom att ange föräldrars , far- och/eller morföräldrars namn, hemort, persondata och språk i hemmet.

Läs hela motionen här: Motion – röstlängden