Sámiid Riikkabellodats nyvalda styrelse

Publicerat 5 juni 2016

per ola-bid 

Samtid Riikkabellodat har vid årsstämman den 29 maj 2016 valt ny partiordförande och ny styrelse, enligt nedan för 2016-2017

 

Per-Olof Nutti, ordförande, nyval                      Sylvia Simma, ersättare, omval

Matti Berg, ledamot, omval                                 Åsa Blind, ersättare, nyval

Ingrid Inga, ledamot, omval                                Paulus Kuoljok, ersättare nyval

Valda 2015

Britt Sparrock, vice ordförande                          Lars-Anders Baer, ersättare

Göran Jonsson, ledamot                                       Johanna Njaita, ersättare

Torkel Stinnerbom, ledamot                               Ann-Christin Blind, ersättare