FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon uttalande med anledning av FN:s utfolkdag den 9 augusti –

FN:s  Generalsekreterare Ban Ki-moon  uttalande med anledning av FN:s utfolkdag den 9 augusti –

Publicerad 2016-08-09

Ingen ska åsidosättas

Med anledning av firandet av FN:s urfolksdag den 9 augusti uttalar FN:s Generalsekreterare Ban-Ki-moon att de globala målen och Agenda 2030 för en hållbar utveckling , som antogs av världens ledare förra året , bygger på principen att inte lämna någon vid sidan av i en värld i fred där värdighet, möjligheter och välstånd råder Bland de mest utsatta att hamna på efterkälken är urfolken.Vi kommer inte att uppnå en hållbar utvecklingsmålen om vi misslyckas med att ta itu med de utbildningsbehoven hos urfolken . understryker Ban-Kii-mon.

På väg ut

Ban Ki-moon född 13 juni 1944 i Sydkorea, är FN:s åttonde generalsekreterare. Han efterträdde Kofi Annan år 2007 och före sin tjänst som generalsekreterare arbetade Ban som diplomat i Sydkoreas utrikesdepartement och FN. Ban var Sydkoreas utrikesminister från januari 2004 till november 2006. Den 13 oktober 2006 utsåg FN:s generalförsamling honom till den åttonde generalsekreteraren och han efterträdde officiellt Annan den 1 januari 2007. År 2011 valdes han till ytterligare mandat period som snart är till ända.

FN:s urfolks deklaration

Under sitt första år som generalsekreterare 2007 antog FN:s generalförsamling FN:s urfolkdeklaration, där förvisso hans företrädare Kofi Annan hade krattat manegen. Detta följdes upp med en världskonferensen i FN:s regi för urfolk i New York i september 2014. Konferensen resulterade i ett gemensamt slutdokument – en historisk överenskommelse som innebär att staterna nu måste omvandla urfolkens rättigheterna till praktisk politik. Även om Ban-Ki-moon blivit kritiserad av bl.a. av FN:s interna revision har FN:s under hans ledning varit lyhörd för urfolkens behov och krav.

Vem bli FN:s nästa sekreterare?

Vem som bli FN:s näste och nionde generalsekreterare är en öppen fråga. Det finns flera kvinnliga kandidater, vilket kanske kommer att innebära den manliga dominansen på denna post slutligen bryts. Sett från urfolks horisont har det viss betydelse av vem som är blir vald till generalsekreterare i FN, vilket både Kofi Annan och Ban-Ki-moon är exempel på.
_________________

Secretary-General’s Message for 2016

The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by world leaders last year, is predicated on the principle of leaving no one behind in the journey to a world of peace and dignity, opportunity and prosperity. Among those most vulnerable to being left behind are indigenous peoples.

Indigenous peoples face a wide range of challenges including systematic discrimination, denial of their land and territorial rights and inadequate access to essential services. Indigenous peoples regularly face stigmatization of their cultural identity and lack of respect and recognition for their heritage and values, including in textbooks and other educational materials. Their marginalization is often compounded by language barriers. Instruction is mainly in the national language, with little or no instruction in, or recognition of, indigenous languages.

This has grave consequences. Around the globe, indigenous youth are graduating from high school at rates well below the national average. In some countries, less than 40 per cent of indigenous children attend school full-time. In many others, few indigenous children complete a full high school education. This is unacceptable. We will not achieve the Sustainable Development Goals if we fail to address the educational needs of indigenous peoples.

In recent decades, the world has progressed considerably in advocating for the rights of indigenous peoples. The United Nations now has three specific mechanisms to advance their cause: the Permanent Forum on Indigenous Issues; the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples; and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. We also have the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Adopted by the General Assembly on 13 September 2007, the Declaration is the definitive benchmark for the recognition, promotion and protection of the rights of indigenous peoples.

In September 2014, the first World Conference on Indigenous Peoples adopted an action oriented outcome document to achieve the ends of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. As a direct result we now have a UN System Wide Action Plan to promote awareness and action to support the implementation of the UN Declaration, particularly at the country level.

On this International Day of the World’s Indigenous Peoples, I call on Governments everywhere to draw on the guidance of this international framework to improve access to education for indigenous peoples and to reflect their experiences and culture in places of learning. Let us commit to ensuring indigenous peoples are not left behind as we pursue the vision of the Sustainable Development Goals.

Ban Ki-moon