När jag hör ordet samiska rättigheter, osäkrar jag min revolver

När jag hör ordet samiska rättigheter,  osäkrar jag min revolver

Publicerad 2016-08-30/Sommaren är över – del 3

Politikens firmafest

De svenska politiska etablissemangets årliga firmafest som äger rum under högsommaren i stadsdelen Almedalen i Visby är i sig en jättelik politisk ”happening” för att ta till ett engelskt ord. Alla politiker med självaktning är närvarande jämte en massa ”groupies” från jornalistskrået och intresseorganisationen och företag. Numera minglar också Sametinget och Samernas Riksförbund i Almedalen. Visst är det lätta att raljera över detta event och man kan också undra vad Olof Palme skulle tycket om evenemanget. Det var för övrigt Olof Palme som startade de hela från ett lastbilsflak 1968. Almedalsveckan samlar allt mer deltagare, vilket lett till att det blivit ett logistiskt problem.

Flyktingkrisen

Årets Almedalsvecka var rekordstor sett till antal deltagare. Under veckan var utspelen från de politiska partierna som spön i backen. De politiska företrädarna för riksdagspartierna gjorde det bästa för synas och höras i mediebruset. Självklar kom flyktingkrisen och med den utmaningarna för det svenska samhället att hamna i centrum. I det sammanhanget blev det mycket sagt och diskuterat om begreppet ”svenska värderingar”.

Svenska värderingar

Med den svenska flaggan i bakgrunden höll den nyligen valda Kristdemokratiska ledaren Ebba Buch-Thor ett tal under Almedalsveckan tal där hon kritiserade regeringen Löven invandrar/flykting och integrationspolitik med utgångspunkt från ett begrepp som hon kallade ”svenska värderingar”. Senare hakade moderatledaren Anna Kinberg Batra också på diskussionen om detta begrepp. Nu var väl KD-ledarens resonemang om substansen i begreppet svenska värderingar lite diffus, men det hela ledde dock till en omfattande debatt, men som kanske skapade mer förvirring än klarhet. Sverigedemokraterna gnisslade dock tänder eftersom man ansåg att KD m.fl. nu också kidnappat SD paten på svenska värderingar.

Tilliten eroderar

På DN-debatt den 30 augusti 2016 försöker KD-ledaren Ebba Busch Thor
utveckla sig tankar om svenska värderingar. I artikel menade hon att Sverige befinner sig i en värderingskris, där normer och värderingar som byggt Sverige starkt som i dag är utmanade och ifrågasatta. Detta menar hon riskerar att urholka den höga grad av mellanmänsklig tillit och det stora förtroende för våra gemensamma institutioner som länge har präglat vårt land och som har varit en stor styrka. Tillit är en av vårt lands stora dolda tillgångar och tilliten bryts ner när vi sviker förtroenden, baktalar, ljuger och medvetet för andra bakom ljuset eller när vi tar oss friheter och skor oss på andras människors bekostnad då är vi illa ut menar Ebba TT. När vi låter egenintresse och kortsiktiga infall och behov stå över alla etiska överväganden eroderar tilliten framhöll Buch-Thor.

Samiska värderingar

När man talar om värderingar generellt finns inga värderingar som enbart är samiska eller svenska. Ska man tala om samiska eller ”svenska värderingar” måste det därför i stället handla om de värderingar som är vanligast i just nu Sápmi eller Sverige. Samiska eller Svenska värderingar är dessutom ingenting statiskt utan något föränderligt. Svenska värderingar delas inte av alla i  befolkningen och det gäller också samiska värderingar.

Extremast i världen

”När partierna säger sig vilja värna ”svenska värderingar” väcks misstanken att uttrycket fungerar som en projektionsyta för egna fördomar. Det är beklagligt, för det finns forskning om värderingar och varför vissa av dem kan anses värda att värna”, skrev Patrik Lindenfors, docent vid Centrum för evolutionär kulturforskning i DN-debatt den 13 juli 2016. I artikel hänvisar Lindenfors till forskning inom ramen för World values survey (WVS) och där framgår att vi i Sverige är mer individualistiska och har mer rationella, sekulära värderingar än något annat land på jorden – vad gäller värderingar är vi faktiskt det extremaste landet i världen. Generellt sett ligger de sekulära länderna i Nordvästeuropa uppe i ena hörnet på den globala kulturkartan med Sverige som det mest extrema exemplet enligt Lindenfors.

Koloniala värderingar

I ett samiskt sammanhang blir vi nog lite misstänksamma och kanske till om med lite oroliga när vi hör talas om begreppet ”svenska värderingar”. Sett i ett historiskt och samtida perspektiv från en snäv samisk horisont är vår förståelse av svenska värderingar också ofta lika med kolonialism, diskriminering och listan kan bli längre. I motsats till det svenska politiska etablissemanget samlat i Almedalen har Svenska Kyrkan med samma svenska värderingar, anknutna till de kristna värdegrunderna lyckats både förstå och bryta med sitt koloniala tankegods som finns inbyggt i vad vi kan kalla svenska värderingar.

Justitie kanslerns (JK) koloniala tankevärld

Det kanske mest utmanande agerande och argumenterande på senare tid apropå ”svenska värderingar” är JK inlagor och advokatyr i Girjasmålet . JK är ju inte vem som helst utan svenska statens högsta jurist. Det verkar nästan vara så när JK hör eller läser om samers rätt till jakt så osäkrar JK sin revolver för att parafrasera det kända citatet, ”när jag hör ordet kultur, osäkrar jag min revolver”, skrivet av känd nazist.

Det finns fortfarande tid

Sammanfattningsvis är tilliten bland samer för samhälleliga institutionerna överlag svag. Det gäller framförallt den lagstiftande och verkställande makten, medan man har ett större fortroende för de rättsvårdande myndigheterna, fram framförallt domstolarna. Skull tilliten för det samhälleliga institutionerna bli lika svag som hos samer, bland svenska medborgare i allmänhet, då är vi verkligen illa ute, men vi är inte ännu där.