Archive For 30 september 2016

Pressmeddelande

By |

Pressmeddelande

Publicerat 2016-09-30 Alltmer omöjligt att genomföra det politiska uppdraget inom Sametinget Sametingets funktion som både folkvalt organ och statlig myndighet är väl känt hos den samiska allmänheten. Men få – om ens någon – känner till eller ens uppmärksammar de allt sämre förutsättningarna för de av samiska folket valda representanterna i Sametingets plenum och nämnder…

Read more »

Rekapitulering av Sametingets plenum i Östersund, 31 maj – 2 juni 2016

By |

Rekapitulering av Sametingets plenum i Östersund,  31 maj – 2 juni 2016

Publicerad 2016-09-26 Sametingets plenum i Östersund Sametingets föregående plenum i Östersund den 31 maj till den 2 juni 2016 var ett ovanligt besluts fäigt plenum. Plenum antog både ett kultur- och språkpolitiskt handlngsprogram. Till mångas förvåning återvaldes den tidigare sparkade ordföranden Börje Allas till ny ordförande i problem omsusade Sameskolstyrelsen. Dessutom förlängdes frågan om var…

Read more »

Statsbudgeten – anslaget till Sametinget för år 2017

By |

Statsbudgeten – anslaget till Sametinget för år  2017

Publicerat 25 september 2016 Det finns anledning att kommentera budgetförändringar för Sametingets budget för år 2017. I korthet innebär regeringens förslag till budgetförändringar i budgetpropositionen för 2017 följande: Förvaltningsanslaget Sametingets förvaltningsanslag ökar från 40 897 miljoner kr (2016) till 45 243 miljoner kronor år 2017. Ökningen sker genom att 3 miljoner kr tillförs Sametingets förvaltningsanslag…

Read more »

Ledarskiften och avhopp i samepolitiken

By |

Ledarskiften och avhopp i samepolitiken

Publicerad 2016-09-24 Vart tog åren vägen? En mandatperiod i Sametinget är som bekant fyra år och man kan få en illusion och fråga sig var tog åren vägen, speciellt när politiska initiativ lyser med sin frånvaro. Det är snart bara 8 månaders kvar till Sametingsvalet i maj 2017. ”Tio små samepojkar-och flickor” Under mandatperioden har…

Read more »

Inför Sametingets plenum den 4-6 oktober i Skellefteå

By |

Inför Sametingets plenum den 4-6 oktober i Skellefteå

Publicerad 2016-09-24 Sametinget på tomgång Sametingets plenum stundar strax i Skellefteå och tar man del av ärendelistan skulle man kunna tro att plenum är en vilken svensk myndighet som helst, vilket det i realiteten är, men som väljare och politisk observatör måsta man ändå fråga sig vart politiken tagit vägen. Obekräftade uppgifter gör det också…

Read more »

Rapport av FNs specialrapportör om situationen för samer i Sverige, Norge och Finland

By |

Rapport av FNs specialrapportör om situationen för samer i Sverige, Norge och Finland

Publicerat 2016-09-22 FNs specialrapportör Victoria Tauli-Corpuz har i sin rapport redovisat situationen för samerna i Sverige, Norge och Finland. För Sveriges del lyfter specialrapportören upp i sin analys av Sverige följande: att Sverige inte ratificerat ILO konventionen 169 trots internationella rekommendationer att Sverige har antagit en nationell ”action-plan” för företagande och mänskliga rättigheter som saknar…

Read more »

Sámiid Riikkabellodat stöder Standing Rock Sioux Tribe

By |

Sámiid Riikkabellodat stöder Standing Rock Sioux Tribe

Publicerat 20 september 2016 The Saamilandparty in Sweden expresses support for the Standing Rock Sioux Tribe in the Tribe’s fight to stop the construction of a pipeline across its land The Standing Rock Sioux Tribe is currently involved in a peaceful fight aiming to stop the Dakota Access Pipeline Corporation’s plans to construct an oil…

Read more »

Sveriges riksdags högtidliga öppnande

By |

Sveriges riksdags högtidliga öppnande

Publicerad 2016-09-13 Norrland i fokus Sveriges riksdag öppnades under sedvanlig pompa och ståt den 13 september 2016. Dagen började klockan 11.00 med upprop av riksdagens ledamöter.och klockan 14.00 inleddes öppnandeceremonin. Vid öppnandet deltog förutom riksdagsledamöterna kungafamiljen, regeringen och andra inbjudna gäster. Ceremonin i kammaren innehöll Kungssången, musik av Janne Schaffer, nationalsången och uttågsmusik. Efter begäran…

Read more »