Sveriges riksdags högtidliga öppnande

Sveriges riksdags högtidliga öppnande

Publicerad 2016-09-13

Norrland i fokus

Sveriges riksdag öppnades under sedvanlig pompa och ståt den 13 september 2016. Dagen började klockan 11.00 med upprop av riksdagens ledamöter.och klockan 14.00 inleddes öppnandeceremonin. Vid öppnandet deltog förutom riksdagsledamöterna kungafamiljen, regeringen och andra inbjudna gäster. Ceremonin i kammaren innehöll Kungssången, musik av Janne Schaffer, nationalsången och uttågsmusik. Efter begäran av talman Urban Ahlin förklarade kung Carl XVI Gustaf riksmötet öppnat. Därefter läste statsminister Stefan Löfven (S) upp regeringsförklaringen, där det framgår vilken politik regeringen tänker föra under det kommande året.

Riksmötets öppnande hade även i år ett regionalt tema. Den här gången stod norra Norrland i fokus; Norrbotten, Västerbotten Jämtland och Ångermanland. Temat syntes i program, mat och utsmyckning. Dessutom var kören, Erik Westbergs vokalensemble, från Norrland.

Dagen avslutades med kvällskonsert i Konserthuset i Stockholm som direktsänds i SVT2

Regeringesförklaringen – utan överraskningar

Innehållet i statsminister Stefan Löven regeringsförklaring var utan överraskningar. Det som tilldrog sig mest intresse var vem som skull utses ny till gymnasie- och kunskapslyftsminister. Ny minister blev Anna Ekström, generaldirektör vid Skolverket, en befattning som hon nu stiger av. I regeringsförklaringen framhöll Löven att
det svenska skogsbruket har en nyckelroll för att klara övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Det skapar nya, gröna jobb. Ett nationellt skogsprogram presenteras under 2017.

Samiskt självbestämmande stärks

I slutet på regeringsförkaringen deklarerade statsminister Löven att arbetet för att säkra de nationella minoriteternas rättigheter fortsätter och fortsatte med att säga att de samiskt självbestämmande stärks och att samisk kultur och samhällsliv värnas. Förmuleringen om att samiskt självbestämmande skall stärkas är i stort sätta samma ordvändning som i fjolårets regeringsförklaring. Vad regerings egentligen menar är fortsatt höljt i ett dunkel.

*foto-Jonas Ekströmer