Rapport av FNs specialrapportör om situationen för samer i Sverige, Norge och Finland

Rapport av FNs specialrapportör om situationen för samer i Sverige, Norge och Finland

Publicerat 2016-09-22

FNs specialrapportör Victoria Tauli-Corpuz har i sin rapport redovisat situationen för samerna i Sverige, Norge och Finland.

För Sveriges del lyfter specialrapportören upp i sin analys av Sverige följande:

  • att Sverige inte ratificerat ILO konventionen 169 trots internationella rekommendationer
  • att Sverige har antagit en nationell ”action-plan” för företagande och mänskliga rättigheter som saknar hänsyn till urfolk inklusive samerna.

Vidare har specialrapportören lyft frågan om självbestämmande, rätten till land, vatten och naturresurser och då särskilt minerallagen, språk och utbildning.

Här är hela rapporten: Rapport