Inför Sametingets plenum den 4-6 oktober i Skellefteå

Inför Sametingets plenum den 4-6 oktober i Skellefteå

Publicerad 2016-09-24

Sametinget på tomgång

Sametingets plenum stundar strax i Skellefteå och tar man del av ärendelistan skulle man kunna tro att plenum är en vilken svensk myndighet som helst, vilket det i realiteten är, men som väljare och politisk observatör måsta man ändå fråga sig vart politiken tagit vägen. Obekräftade uppgifter gör det också gällande att Sametingets styrelse med Håkan Jonsson i spetsen försöker strypa plenum inflytande genom att dra ned på antalet mötesdagar för plenum, vilket delar av presidiet och Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson motsatt sig. Skälet för att begränsa antalet plenums dagar sägs vara ekonomiska.

Hemlighetsmakeriet

Det offentliga samtalet om det samtida samepolitiken har blivit allt mer begränsat och i vissa fall rent av obefintligt. Samisk media förmedlar detta pliktskyldigast, utan större försök till analys. En orsak till detta är Sametingets politiska verksamhet under Håkan Jonssons ledning har blivit allt mer sluten och där politiska initiativ och kontakter som t.ex. med regeringen blivit allt mer inofficiella och där det inte framgår vad man samtalet om eller vad man kommit överens om. Väldigt få offentliga sakdokument publiceras eller annars är offentliga.

Högsta möjliga tystnad !

Mötet mellan Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson och statsminister Stefan Löven är ett talande exempel på detta. Vad samtalen innehöll och vad man eventuellt kommit överens om rådde högsta möjliga tystnad både från Jonsson och Löven sida. Den enda kommentar av politisk karaktär var Jonsson uttalande att det här var första gången som Sametingets ledning fått träffats Sveriges statsminister, vilket för övrigt inte var korrekt. Värt att noter är att Sametingets vice ordförande Josefina Skerk inom sitt sakområde agerar som man förväntar sig av en modern samepolitiker både i sak och med ett transparant förhållningssätt, både till media och det offentliga samtalet.

Inför plenum

Inför Sametingets plenum i Skellefteå kommer det på Samelandspartiets hemsida publicera en serie av kommenterande artiklar om den samtida samepolitiken på svensk sida