Ledarskiften och avhopp i samepolitiken

Ledarskiften och avhopp i samepolitiken

Publicerad 2016-09-24

Vart tog åren vägen?

En mandatperiod i Sametinget är som bekant fyra år och man kan få en illusion och fråga sig var tog åren vägen, speciellt när politiska initiativ lyser med sin frånvaro. Det är snart bara 8 månaders kvar till Sametingsvalet i maj 2017.

”Tio små samepojkar-och flickor”

Under mandatperioden har ledamöter sparkats från partier, andra har hoppat av, gamla partiledare avgått och nya trätt till. I partiet Min Geidnu sparkades vägvisaren Olov J Sikku i en process och bakgrund nästan likt en gammal klassisk grekisk tragedi, där alla blev till slut blev offer. Mindre dramatiskt var Tua Rydberg avhopp från Landspartiet Svenska samer. Där avgavs också personliga motiv, men det är ett varnande tecken när en yngre, möjligtvis den yngsta ledamoten väljer att stiga av.

Rekord i avhopp

Under mandatperioden så långt har partiet Jakt-och fiske rekordet (JoF)i avhopp. Naturligtvis är avhoppen från det största maktpartiet JoF mest intressanta. Dessutom rör det ledamöter som haft ordförandeposter i strategiskt viktiga organ. Ordförande i Sametinget kulturnämnden Karin Mannela meddelade i vintras att hoppar av som ledamot i Sametinget, men behöll sin position som ordförande i kulturnämnden. Personliga orsaker angavs som motiv. Under mandat perioden har Mannela i egenskap av ordförande försökt att förändra Sametingets kulturpolitik relaterad till hur tillgängliga medel skall användas, utan att lyckats. Efter att hon avgått lyckades Sametinget att hitta en kompromiss. En annan konsekvens är att Sametingets styrelse nu föreslår plenum i Skellefteå att kulturnämndens att makt minskas och att Sametingets styrelse får större inflytande i dessa frågor. Sametingets ledning med Håkan Jonsson i spetsen försöker nu begränsa nämndernas inflytande och ge styrelsen större makt.

Att vara same eller inte – det är frågan

Att valnämndens ordförande Birgitta Pounu, JoF hoppande av bara ett år före Sametingsvalet var nog en överraskning för många. Vill man spekulera kan nog en förklaring vara i hur majoriteten i valnämnden tillämpat gällande lagstiftning rörande vem som skall bedömas som röstberättigad i Sametingsvalet. Det finns ledamöter i valnämnden som menar att valnämnden varit för liberal i tillämpningen av regelverket med hänvisning till tidigare plenumsbeslut som numera inte är gällande eftersom det inte överensstämmer med gällande lag. Det finns nog fortfarande en hel del som kan grävas fram i detta fall.

Ett parti i gungning

De interna striderna i partiet Samerna har avlöst varandra, varav en del i domstolsrättegångar. Partiet valde följaktligen vid sin ordinarie årsstämma Simon Wetterlund till ny partiledare. Han är förvisso ett oskrivet blad, men i sin partiledare intervju i sommars i SR Sameradion överraskade han lyssnarna med en ny infallsvinkel som avvek från partiets tidigare samerättsliga retorik.

Nya partiledare

Det är inte bara partiet Samerna som bytt ledargarnityr. Under vårvintern bytte både Guovvsonasti och Sámiid Rikkabelludat (SáR) partiledning. I SáR avgick partiledaren Ingrid Inga, vilket hon tidigare aviserat. Vid SáR årsstämma i Kiruna valdes Per Olof Nutti till ny partiledare. I Guovvsonasti har också en yngre generation tagit över, där Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom tog över ledarskapet i partiet.

Nomineringsprocess är snart igång

Nomineringsprocess är snart igång inför valet i maj 2016. På norsk sida är den redan på full gång, trots att Sametings valet först äger rum i början av september 2017. Vilka som kliver av politiken och vilka kommer till återstår att se.