Rekapitulering av Sametingets plenum i Östersund, 31 maj – 2 juni 2016

Rekapitulering av Sametingets plenum i Östersund,  31 maj – 2 juni 2016

Publicerad 2016-09-26

Sametingets plenum i Östersund

Sametingets föregående plenum i Östersund den 31 maj till den 2 juni 2016 var ett ovanligt besluts fäigt plenum. Plenum antog både ett kultur- och språkpolitiskt handlngsprogram. Till mångas förvåning återvaldes den tidigare sparkade ordföranden Börje Allas till ny ordförande i problem omsusade Sameskolstyrelsen. Dessutom förlängdes frågan om var Sametings parlamentsbyggnad skall placeras. Slutligen blev konflikten inom Min Geaidnu offentlig och i vart fall rättligt avslutad.

Långbänken avslutas

Efter en nästan 3 årig långbänk antog plenum det kulturpolitiska handlingsprogrammet. Slutresultatet blev en kompromiss där partiets Jakt och Fiske förslag att drastisk minska anlagen till verksamhet som har antnytning till renskötseln inte vann fullt gehör. En del röster menade att detta var en orsaken till att kulturnämndens ordförande Karin Mannela lämnade sin plats som ledamot i Sametinget. Nu kommer dock Mannela att få administrera ett kulturpolitiskt handlingsprogram hon inte ville ha i egenskap av ordförande i Sametingets kulturnämnd, men det är ju lite av finessens med demokrati.

Nytt språkpolitiskt program

I motsats till Sametingets kulturnämnd hade Sametingets språknämnd arbetat skyndsamt och snabbt levererat ett förslag till nytt språkpolitiskt handlings program till pleum för beslut. Dessutom var nämndens förslag enigt vilket underlättade plenums ställningstagande.

Långbänkarnas långbänkt

Placeringen av Sametings kansli och parlamentsbyggnad har haft många turer, vilket till en del är kopplade till flytten av Kiruna stad. Även om nu Sametingets styrelse försökte sätt en punkt för ärendet, lyckade Guovvsonasti få majoritet för att förlänga långbänken och ovissheten. Nu fortsätter processen, genom att Sametinget inviterat kommunerna i sameområdets komma sina ”bud”. Det finns kritiker som menar att Sametinget mer eller mindre prostituerat sig politiskt. Även om Kiruna kommun och Sametingets kommit överens om var Sametinget parlamentsbyggnad skall placeras får kommunen till vidare leva i ovisshet. Huruvida några konsultationer med regeringen företagits är ej klarlagt om förutsättningarna för ett annat alternativ än Kiruna blir aktuellt. Tidigare har man från Sametingets sida skyll på att det är stadsflytten som försinkat det hela, men nu är det Sametingets velande som bromsar byggande av parlamentsbyggnaden.

Ett grekiskt drama

Det interna konflikten i Min Geaidnu och orsaken till denna blev offentliga vid plenumet i Östersund, då delar av Min Geaidnus ledamöter bojkottade Sametinget bankett med anledning att Olof J Sikku också var inbjuden av presidiet. Presidiets ordförande Stefan Mikaelsson vidhöll dock man inte kan döma någon på förhand. Bakgrunden är att de pågått en polisutredning som handlar om kvinnomisshandel av hans dåvarande sambo. Den 8 juni 2016 beslutade dock åklagaren att lägga ned utredning, eftersom den målsägande kvinnan har inte kunnat höras. Olof J Sikku förnekar anklagelserna och menar att partiet förföljer honom. En märklig aspekt är att de inte är målsägare,utan ledamöter i Min Geaidnu som polisanmält Sikku. Hela denna affär har nästan rullat på i ett år och med samma dramaturgi som en klassiskt grekiskt tragedi. Partiet har under denna process slitits sönder som en sekt i söndring.

Märklig kovändning

Börje Allas är tillbaka som ordförande i Sameskolstyrelsen efter en omröstning i plenum där han fick stöd av 12 ledamöter och där en majoritet antingen rösta emot eller röstade blankt. Allas blev avsatt vid föregående plenum efter alla märkliga turer i SAMS i samband med en rektorstillsättning, som ledde till att styrelsen sprack, en skolchef som blev avskedad m.m. och var konsekvens blev ett miljonunderskott. Han kom i praktiken att en tid också att fungera som stf. skolchef på SAMS. När Börje Allas blev vald till ordförande på SAMS var det många som höjde på ögonbrynen. Han har ett tidigare förflutet som ledamot i Sametinget under det första stormiga åren, där han fungerade bra i medvind, men blev en politisk blindgångare i motvind. I SAMS styrelse fick han motvind både från andra ledamöter i styrelsen och skolchefen, där många var av samma virke som Börja Allas själv – resten är ju historia. Sammanfattningsvis kan sägas att allt för många i SAMS styrelse red på för höga hästar, framförallt då ordförande Börje Allas och det samma han man sägas om skolchefen. Nu fick nu Börje Allas mandat att rida vidare och man får hoppas att han så att säga stiger ned från den höga hästen och ned till sameskolornas verklighet – samt inse att SAMS styrelse är fler än han själv.