Archive For 30 september 2016

Pressmeddelande

By |

Pressmeddelande

Publicerat 2016-09-30 Alltmer omöjligt att genomföra det politiska uppdraget inom Sametinget Sametingets funktion som både folkvalt organ och statlig myndighet är väl känt hos den samiska allmänheten. Men få – om ens någon – känner till eller ens uppmärksammar de allt sämre förutsättningarna för de av samiska folket valda representanterna i Sametingets plenum och nämnder…

Read more »