Pressmeddelande

Pressmeddelande

Publicerat 2016-09-30

Alltmer omöjligt att genomföra det politiska uppdraget inom Sametinget

Sametingets funktion som både folkvalt organ och statlig myndighet är väl känt hos den samiska allmänheten.

Men få – om ens någon – känner till eller ens uppmärksammar de allt sämre förutsättningarna för de av samiska folket valda representanterna i Sametingets plenum och nämnder att utföra ett gott arbeta med politiska sakfrågor.

  • Att styrelsens ordförande Håkan Jonsson, JoF, med stöd av Min Geaidnu och Landspartiet svenska samer sidsteppar Sametingets plenum och övriga folkvaldas inflytande och delaktighet i tinget bl a genom att allt färre politiska frågor upptas till plenum för behandling blir förhoppningsvis allt mer uppenbart för allt fler. Styrelsens odemokratiska arbetssätt är inte värdigt ett samiskt folkvalt parlament, säger Britt Sparrok, vice ordförande i Samelandspartiet.
  • Ärendelistan till plenum blir kortare för varje plenum vilket inte kan inte tolkas på annat sätt än att styrelsen och styrelsens ordförande vill minska plenums delaktighet och inflytande i Sametinget drastiskt. Plenumsdagarna kortas till ett minimum och inga ersättare ska få delta vid plenum. Det är ett mycket auktoritärt ledarskap som styrelsens ordförande infört i Sametinget, säger Per-Olof Nutti, ordförande för Samelandspartiet/ Samiid Riikkabellodat samtidigt som demokratin i Sametinget försämras allt mer.

Informationen till plenumsledamöter blir allt mer begränsad t ex saknas underlag till både budgetuppföljningen per den 30 juni 2016 och förslag till preliminär budget för budgetåret 2017 i handlingarna till plenum i Skellefteå den 3-6 oktober 2016.

Andra viktiga sakpolitiska frågor som saknas på ärendelistan vid det kommande plenumet Skellefteå är bl a placeringen av Sametingets parlamentsbyggnad, frågan om sanningskommissionen, information om arbetet med framtida samepolitik, förändringar i arbets-/delegationsordningar för nämnderna, rovdjursproblematiken och toleransmodellen, språkarbetet m m

Det är också oroväckande att styrelsens ordförande inte lämnar  informationen om  är vilka samepolitiska sakfrågor som är på Sametingets agenda vid dialogen med bl a regeringen  vilket kan resultera i att legitimiteten för Sametinget kan bli ifrågasatt.

Per-Olof Nutti

Ordförande

Samelandspartiet/Sámiid Riikkabellodat

070 – 212 91 34