Archive For 31 oktober 2016

Katolicismen och samerna

By |

Katolicismen och samerna

Publicerad 2016-10-31 De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna Samerna och den katolska kyrkan har en lång gemensam historia som oftast inte uppmärksammas så ofta. I Svenska kyrkas Vitboken ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” som kom ut i april 2016 finns en intressant artikel skriven av Bo Lundmark och samerna och…

Read more »

Påven vill att urfolken förlåter katolska kyrkan

By |

Påven vill att urfolken förlåter katolska kyrkan

Publicerad 2016-10-31 Ursäkten När påven besöken i Ecuador, Bolivia och Paraguay i juni 2015 bad han om ursäkt för katolska kyrkans synder och brott mot ursprungsbefolkningar i samband med erövring och kolonisering av Amerika. Länderna är övervägande katolska och har präglats av en lång historia av fattigdom och ojämlikhet som främst drabbats ursprungsbefolkningar. Senare under…

Read more »

Religiositetens största ”rockstjärna” har landat i Sverige

By |

Religiositetens största ”rockstjärna” har landat i Sverige

Publicerad 2016-10-31 En fredsinvit Påve Franciskus flygplan landade i Skåne klockan 11.00 och mottogs officiellt av Sveriges statsministern Stefan Löven. Sveriges radion och TV direkt sände det hela. Det är första gången på 27 år som en påve besöker Sverige. Besöket har sin bakgrund i att uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen och överbrygga de konflikter som…

Read more »

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

By |

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

                Publicerat 25 oktober 2016 På webbsidan Statskoll.se meddelas att Ekonomistyrningsverket får i uppdrag av regeringen att granska Sametingets pengahantering. Både Statskontoret och Riksrevisionen har vid flera tillfällen kritiserat myndigheten för bristande kontroll och ekonomiska överskridanden. Årsredovisningen för 2015 är inte upprättad enligt gällande regelverk, ger inte en…

Read more »

Partiträff i Lycksele 22-23 oktober 2016

By |

Partiträff i Lycksele 22-23 oktober 2016

                Publicerat 23 oktober 2016  Sámiid Riikabellodats förtroendevalda och sympatisörer är samlade i Lycksele för att diskutera framtidsfrågor och  Sametingsvalet i maj 2017. Vi summerar Sámiid Riikkabeelodats politiskt arbete under denna mandatparioden. Som vanligt är diskussionerna både livliga, roliga och framtidsinriktade. Vår nyvalda ordförande Per-Olof Nutti rivstartar också vårt gemensamma…

Read more »

Möte med Kulturdepartementet

By |

Möte med Kulturdepartementet

Publicerat 11 oktober 2016 Efter inbjudan från Kulturdepartement till dialog om viktiga samepolitiska frågor har oppositionen i Sametinget – Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vuovdega fått tillfälle att under konstruktiv och positiv anda lägga fram de samepolitiska frågor som vi finner vara angelägna till departementet. Även ansvarig minister Alice  Bah-Kunhke hann vi träffa innan hon hastade…

Read more »

Om sametingsval; väljare, partier och media

By |

Om sametingsval; väljare, partier och media

Publicerad 2017-10-07 Ny bok: Om sametingsval; väljare, partier och media I samband med Sametingets plenum i Skelefteå, tisdagen den 4 oktober 2016 presenterades en väljarundersökning, företagen 2013 i bokform. Boken heter Sametingsval – Väljare, partier och media. Redaktörer för boken är Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam. Vem röstar? Boken beskriver vem som röstar…

Read more »

Dag 3: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

By |

Dag 3: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

Publicerat 2016-10-06 På plenums sista dag fortsatt beredningen av budgetuppföljningen för 2016. Styrelsens ordförande hade under gårdagen lovat återkomma med fördjupad information om de brister i redovisningen som  synliggjordes av  Samelandspartiet under gårdagens plenum. Styrelsens ordförande Håkan Jonson medgav att styrelsen i sin beredning inte uppmärksammat att det saknas budgetposter som ska vara med i uppföljningen. Styrelseordförande…

Read more »

Dag 2: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

By |

Publicerat 5 oktober 2016 Under andra dagen av Sametingets plenum i Skellefteå fortsatte plenum med att debattera styrelsen och nämndernas redovisning.  Plenumsledamöterna riktade skarp kritik mot den summariska och bristfälliga redovisningen från styrelsens sida, främst saknas styrelsens redovisning om vilka sakfrågor som styrelsen framför vid möten med regeringen, och andra nationella och regionala aktörer t ex…

Read more »

Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte

By |

Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte

Publicerat 4 oktober 2016 Sametingets plenum i Skiellehte rivstartade med idag med en votering om ändrad turordning av ärenden på ärendelistan. Styrelseblocket försökte blockera den ändrade turordningen genom lite ihåliga argument om att ärendena ska tas i den ordning som de är upptagna på ärendelistan. Om styrelsen har berett ärenden på ett professionellt sätt skulle…

Read more »