Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte

Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte

Publicerat 4 oktober 2016

Sametingets plenum i Skiellehte rivstartade med idag med en votering om ändrad turordning av ärenden på ärendelistan. Styrelseblocket försökte blockera den ändrade turordningen genom lite ihåliga argument om att ärendena ska tas i den ordning som de är upptagna på ärendelistan. Om styrelsen har berett ärenden på ett professionellt sätt skulle det enligt Samelandspartiets mening inte vara något problem att plenum ändrar ärendenas turordningen. Styrelsen hanterar plenumledamöternas möjlighet att genomföra sitt arbete i demokratins tjänst på ett arrogant sätt.

Plenum fortsatte med att ett antal extra ärenden skulle behandlas. Samelandspartiet föreslog att frågan om framtida samepolitik, sanningskommissionen, ändrade delegationsordningar för nämnderna, ändring i Sametingsordningen mm ska beredas av styrelsen för beslut i plenum i Trondheim i februari 2016. Här ansåg styrelsens ordförande Håkan Jonsson  att Samelandspartiet saboterar Sametingets arbete genom förslagen.

Lars-Jonas Johansson, Landspartiet gick slutligen upp och föreslog att alla extra ärenden avvisas, vilket också  blev plenums beslut enligt den arbetsordning som gäller för Sametinget.

Samelandspartiets ordförande Per-Olof Nutti gick upp i talarstolen och ställde frågan till styrelsens ordförande Håkan Jonsson vad styrelsen är rädd för och varför styrelsen inte vill involvera plenum i dessa viktiga samepolitiska frågorna? Alla extra ärenden som föreslagits är ärenden som styrelsen verkar arbeta med men där informationen till plenumsledamöterna är obefintlig.

Ja, att Sametingets plenum får behandla så många extra ärenden är ett resultat av att Sametingets politiska ledning fortsätter att ”mörka” vilka frågor styrelsen arbetar med och vilken politisk agenda Jakt- och fiskesamerna, landspartiet Svenska samer och Min Geaidnu har.

 

Ingrid Inga

070 55 42 999