Dag 2: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

Publicerat 5 oktober 2016

Under andra dagen av Sametingets plenum i Skellefteå fortsatte plenum med att debattera styrelsen och nämndernas redovisning.  Plenumsledamöterna riktade skarp kritik mot den summariska och bristfälliga redovisningen från styrelsens sida, främst saknas styrelsens redovisning om vilka sakfrågor som styrelsen framför vid möten med regeringen, och andra nationella och regionala aktörer t ex polismyndigheten. När det gäller röstlängden till val i Sametinget visade det sig att Valnämnden inte varit delaktig i beredningen av gemensam definition av vilka som är röstberättigade i Sametingsvalen i den skrivelse som Sametingets plenum tillställt SPRs styrelse.

Andra brister i redovisningen gäller under utbildningsfrågor där det i redovisningen saknas information om att vice ordförandes dialog med utbildningsministern om samisk utbildning.

Från Samelandspartiet riktades kritik att många av sakfrågor som upptagits på styrelsens redovisning i stället skulle upptagits som  ordinarie sakfrågor  på ärendelistan för plenum med skriftliga beredningsunderlag för att plenum ska kunna fatta demokratiska beslut. Om politiska sakfrågor endast redovisas under styrelsens redovisning har styrelsen och styrelsens ordförande begränsat de folkvaldas möjligt att påverka beslut i frågorna. Samelandspartiet ville hellre velat få upp  följande sakfrågor på den ordinarie ärendelistan för plenum: Sametingets röstlängd, Sametingets parlamentsbyggnad, Framtida samepolitik, Samisk sanningskommission, Handlingsplan för klimatanpassning och Samisk hälsa.

Samelandspartiet markerade t missnöje med den bristfälliga redovisningen från styrelsen genom att lämna en avvikande mening till beslutet att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna . Genom vår avvikande mening framgår vår mening att styrelsens ska kvalitetssäkra sin redovisning och att politiska sakfrågor ska hellre finnas på plenums ordinarie ärendelista med kvalitetssäkrade beslutsunderlag.

Nästa stora debatt i plenum kommer att beröra Sametingets ekonomi och budget. Återkommer med redovisning om debatten senare.

Ingrid Inga