Om sametingsval; väljare, partier och media

Om sametingsval; väljare, partier och media

Publicerad 2017-10-07

Ny bok: Om sametingsval; väljare, partier och media

I samband med Sametingets plenum i Skelefteå, tisdagen den 4 oktober 2016 presenterades en väljarundersökning, företagen 2013 i bokform. Boken heter Sametingsval – Väljare, partier och media. Redaktörer för boken är Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam.

Vem röstar?

Boken beskriver vem som röstar vid val till Sametinget och vilka politiska skiljelinjer som finns inom väljarkåren. Även medias rapportering av val till Sametinget har analyserats. De olika kapitlen berör alltifrån Sametingets tillkomst och politiska mandat, till valdeltagande, politiskt förtroende och om det finns några avgörande åsiktsskillnader mellan kvinnor och män.

Boken är en del av projektet ”Sametingen som representativa organ för det samiska folket: en jämförande studie av valen till Sametinget i Sverige och Norge 2013” (finansierat av Formas).

Vid bokreleasen medverkade Stefan Dahlberg, Anna-Maria Fjellström, Ulf Mörkenstam och Ragnhild Nilsson.

* läs mer om detta på Sametingets hemsida