Möte med Kulturdepartementet

Möte med Kulturdepartementet

Publicerat 11 oktober 2016

Efter inbjudan från Kulturdepartement till dialog om viktiga samepolitiska frågor har oppositionen i Sametinget – Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vuovdega fått tillfälle att under konstruktiv och positiv anda lägga fram de samepolitiska frågor som vi finner vara angelägna till departementet. Även ansvarig minister Alice  Bah-Kunhke hann vi träffa innan hon hastade iväg till Riksdagen

Vår förhoppning är att den konstruktiva dialogen med Kulturdepartementet fortsätter även framledes.