Archive For 25 oktober 2016

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

By |

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

                Publicerat 25 oktober 2016 På webbsidan Statskoll.se meddelas att Ekonomistyrningsverket får i uppdrag av regeringen att granska Sametingets pengahantering. Både Statskontoret och Riksrevisionen har vid flera tillfällen kritiserat myndigheten för bristande kontroll och ekonomiska överskridanden. Årsredovisningen för 2015 är inte upprättad enligt gällande regelverk, ger inte en…

Read more »