Påven vill att urfolken förlåter katolska kyrkan

Påven vill att urfolken förlåter katolska kyrkan

Publicerad 2016-10-31


Ursäkten

När påven besöken i Ecuador, Bolivia och Paraguay i juni 2015 bad han om ursäkt för katolska kyrkans synder och brott mot ursprungsbefolkningar i samband med erövring och kolonisering av Amerika. Länderna är övervägande katolska och har präglats av en lång historia av fattigdom och ojämlikhet som främst drabbats ursprungsbefolkningar. Senare under ett besök i Mexico i mars 2016 bad han också urfolken om ursäkt för det systematiska och strukturella våld som de utsatts för genom historien.

Befrielseteologin

I arbetet för urfolkens rättigheter i Central och Sydamerika har den katolska kyrka både stött urfolken kamp för mänskliga rättigheter och många fall också motarbetat denna. Den var framförallt ”befrielseteologerna” som på 1960/1970-talen började stödja urfolken i sin kamp. Den katolska kyrka har centralt framförallt sedan sent 1980-talet uttryckt en allt större sympati och förståelse för urfolkens kamp