Archive For 31 december 2016

Nyårskrönika

By |

Nyårskrönika

Publicerat nyårsafton 31 december 2016   År 2016 lider mot sitt slut och det dags att summera det gångna året och blicka framåt mot 2017. Att vara samepolitiker i Sametinget och aktiv renskötare har sina utmaningar. Utifrån min horisont ska jag försöka sammanfatta året utifrån ett globalt, nordiskt och nationellt perspektiv.   Global utblick Stora…

Read more »

Etik på högsta nivå och Kulturarvspolitik

By |

Etik på högsta nivå och Kulturarvspolitik

Publicrad 2016-12-28 Etiskt råd Den 13 december 2016 kunde man på SR Sameradions hemsida läsa att Sametingets styrelse utsett ett etiskt råd. Rådet ska utarbeta rådgivande riktlinjer för bland annat återförande och återbegravning av mänskliga kvarlevor. Ledamöterna Åsa Virdi Kroik, Katarina Pirak Sikku och Mikael Jakobsson blev utsedda att ingå i rådet, med förbehållet man…

Read more »

Sametingets budget och regleringsbrev 2017

By |

Sametingets budget och regleringsbrev 2017

Publicerat 28 december 2016   Regeringen har den 14 och 20 december 2016 beslutat om regleringsbrev för Sametinget och andra samiska myndigheter/verksamheter enligt nedan:       Sametinget Utgiftsområdet 1: Sametingets förvaltning, ram                                        45 243 milj kr…

Read more »

2016-12-24

By |

2016-12-24

Read more »

Att ha rösträtt eller inte i Sametingsvalet

By |

Att ha rösträtt  eller inte  i Sametingsvalet

Publicerad 2016-12-21 Att vara same eller inte Att identifiera sig som same är något helt annat än att ha rösträtt i Sametinget. Om vill man ha rösträtt i Sametingsvalet får man aktivt söka om detta om man uppfyller ett visst språkkriterium och om man dessutom identifierar sig som same. För valnämnden som värderar och beslutar…

Read more »

Rösträtt till Sametinget

By |

Rösträtt till Sametinget

Publicerad 2016-12-19 Sametingslag (1992:1433) Svensk författningssamling 1992:1433 t.o.m. SFS 2010:868 SFS nr: 1992:1433 Departement/myndighet: Kulturdepartementet Utfärdad: 1992-12-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2010:868 Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna lag ges bestämmelser om en särskild myndighet — Sametinget — med uppgift främst att bevaka frågor som rör…

Read more »

Överklagan av Sametingets preliminära röstlängd

By |

Överklagan av Sametingets preliminära röstlängd

Publicerat 18 december 2016   Det har till dags dato upptagits ett flertal personer i Sametingets röstlängd i strid med gällande lagstiftning. Mot den bakgrunden kan Sámiid Riikkabellodat konstatera att det i Sametingets totala röstlängd finns personer som enligt gällande lagstiftning inte borde ha upptagits i sameröstlängden. Enligt vår mening är det sannolikt att det…

Read more »

Sametingets styrelse saknar kontroll över Sametingets ekonomiska förvaltning

By |

Sametingets styrelse saknar kontroll över Sametingets ekonomiska förvaltning

Publicerat den 16 december 2016 Ett skenbart sken? Sametingets styrelse har under hela hösten gett sken av att Sametingets budget är mycket kärv. I den fastställda budgeten för Sametingets förvaltningsanslag för 2016 ingick en anslagskredit med 1 832 000 kr. Sametingets styrelse meddelade  i brev till ansvarigt departement att anslagskrediten ska upparbetas under innevarande budgetåret….

Read more »