Archive For 16 december 2016

Sametingets styrelse saknar kontroll över Sametingets ekonomiska förvaltning

By |

Sametingets styrelse saknar kontroll över Sametingets ekonomiska förvaltning

Publicerat den 16 december 2016 Ett skenbart sken? Sametingets styrelse har under hela hösten gett sken av att Sametingets budget är mycket kärv. I den fastställda budgeten för Sametingets förvaltningsanslag för 2016 ingick en anslagskredit med 1 832 000 kr. Sametingets styrelse meddelade  i brev till ansvarigt departement att anslagskrediten ska upparbetas under innevarande budgetåret….

Read more »