Archive For 18 december 2016

Överklagan av Sametingets preliminära röstlängd

By |

Överklagan av Sametingets preliminära röstlängd

Publicerat 18 december 2016   Det har till dags dato upptagits ett flertal personer i Sametingets röstlängd i strid med gällande lagstiftning. Mot den bakgrunden kan Sámiid Riikkabellodat konstatera att det i Sametingets totala röstlängd finns personer som enligt gällande lagstiftning inte borde ha upptagits i sameröstlängden. Enligt vår mening är det sannolikt att det…

Read more »