Archive For 19 december 2016

Rösträtt till Sametinget

By |

Rösträtt till Sametinget

Publicerad 2016-12-19 Sametingslag (1992:1433) Svensk författningssamling 1992:1433 t.o.m. SFS 2010:868 SFS nr: 1992:1433 Departement/myndighet: Kulturdepartementet Utfärdad: 1992-12-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2010:868 Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna lag ges bestämmelser om en särskild myndighet — Sametinget — med uppgift främst att bevaka frågor som rör…

Read more »