Sametingets budget och regleringsbrev 2017

Sametingets budget och regleringsbrev 2017

Publicerat 28 december 2016

 

Regeringen har den 14 och 20 december 2016 beslutat om regleringsbrev för Sametinget och andra samiska myndigheter/verksamheter enligt nedan:

 

 

 

Sametinget

Utgiftsområdet 1:

Sametingets förvaltning, ram                                        45 243 milj kr

– varav överförs till Samefonden                                     1 500 milj kr

Nationella minoriteter                                                    26 690 milj kr

Utgiftsområde 17:

Samisk kultur                                                                    15 377 milj kr

(Kulturnämnden ansökt om 6,5 milj kr                          (6,5 milj kr)

från Samefonden)

Utgiftsområde 23:

Främjande av rennäring                                                  103 915 milj kr

Totalt Sametinget,                                                               192 725 milj kr

Samefonden                                                                             (6,5 milj kr)

Totalt Sametinget preliminärt                            199 225,5 milj kr

 

Sametingets förvaltningsanslag ökas med 3 milj kr för genomförandet av Sametingsvalet 2017. Noterbart är att regeringen markerar betydelsen av att fullfölja den av riksdagen beslutade modellen för förvaltningsverktyg för toleransnivåer för skador på rennäringen av rovdjur i regleringsbrevet för Naturvårdsverket och för Sametinget. Naturvårdsverket och Sametinget ska redovisas hur arbetet med toleransverktyget genomförts.

I Sametingets totala anslag för Samisk kultur tillkommer preliminärt 6,5 milj kr som Samefonden beslutar om.

Övriga samiska verksamheter

Utgiftsområde 16:    Sameskolstyrelsen                                              41 249 milj kr

Utgiftsområde 1:      – integrerad samisk undervisning                              1 milj kr

Totalt Sameskolstyrelsen                                                                      41 250 milj kr

Utgiftsområde 16:    Samernas utbildningscenter

Utgiftsområde 20:    Laponiatjuottjudus

Terrängkörningsplaner för samebyar

Utgiftsområde 17:    Nämnden för hemslöjdsfrågor (riksslöjdkonsulenter inkl samiska slöjdkonsultenter som transfereras till Sametinget kulturanslag)