En tillbakablick – 2016 års mest framträdande “politiker”

En tillbakablick – 2016 års mest framträdande “politiker”

Publicerat 2017-01-02

Samepolitikerna har abdikerat

De senaste åren och framförallt under 2016 har offentliga samiska personer som arbetar inom konst och musik, med nära kopplingar till samisk aktivism tagit över det offentliga samtalet om samer och samepolitik. Samtidigt har ledande samepolitiker som t.ex. Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson mer eller mindre försvunnit och hörs sällan i det offentliga samtalet, varken i traditionell media eller i sociala medier. Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson och Sametinget vice styrelseordförande Josefina Skerk har till med varit mer synliga i det offentliga samtalet än styrelseordförande Håkan Jonsson.

Ett tydligt budskap

Det vi kan kalla de samiska kulturarbetarna har genom sitt eget arbete inom musik och konst artikulerat en tydlig och klar samepolitisk hållning samtidigt som kvalitén på deras hantverk har medfört att det blivit erkända och kända i svenskt och nordiskt musik-, kultur- och konstliv. Inom musik är det främst Sofia Jannok, Maxida Märak och Jon Henrik Fjällgren och inom konsten Anders Sunna som profilerat sig. Inom film har vi stjärnskottet Amanda Kernells och hennes mångfaldigt prisbelönta film ”Sameblod”, Vi har kunnat höra om och se deras musik, och konst i radion, TV. Filmen Sameblod som snart har Sverigepemiär. Inom litteraturen har Ann-Helén Laestadius etablerats sig permanent efter de att hon fick Augustpriset. I traditionella media och sociala medier och att det har skrivits spaltmetrar om både deras hantverk och deras samepolitiska drivkraft. I motsats till samepolitiker som Håkan Jonsson har dessa på ett professionellt och lättfattligt sätt kommunicerat ett samepolitiskt budskap som det flesta samer kan ställa sig bakom.

Nästa Sametings president

Skulle nu Sofia Jannok, Maxida Märka, Jon Henrik Fjällgren, Anders Sunna och Amanda Kernell välja att ställa upp i det kommande Sametingsvalet i maj 2017 skulle dessa utan sannolikt bli invalda. En representativ och vältaligt Sofia Jannok skull vara den ideala styrelseordföranden/ president i Sametinget kommande mandatperiod. Anders Sunna, numera lite av den svenska kulturelitens favoritsame, skull utan tvekan bli en bra kulturpolitisk talesperson för Sametinget. När väl Amanda Kernells fått sin första Oscar får vi ta ett nytt andetag. Nämnas i detta sammanhang är att Maxida Märak redan så att säga ”fuskar” i politiken efter de att hon blev invald i museet Ájttes styrelse på regeringens mandat.

Politiska realiteter

Medan innovativa och professionella samiska musiker, konstnärer m.fl. kulturarbetare slår som spön i backen är det tunnare med samiska politiker som håller måttet. Josefina Skerk, partiet Jakt och Fiske är nog den enda i den nuvarande ledningen i Sametinget profilerat sig på ett positivt sätt under året. Sametingsvalet i maj 2017 närmar sig med stormsteg och nomineringarna till Sametings partilistor är nog redan igång. Det är nog dags förnya Sametinget både personellt och politiskt, men till detta behövs både frisk vilja och en klok politisk strategi.

Förebilder

Det samiska världen behöver förebilder som är fria till sinnet och har modet uttrycka både det allmängiltiga mänskliga och det specifika samiska i sitt hantverk inom musik, film, litteratur, konst, duodji och som människor.

En tröst är oavsett vad som händer i samepolitiken och Sametinget, tickar världen vidare och våra samiska musiker, konstnärer och kulturarbetare fortsätter att slita vidare för att göra de samiska känt, förstått och accepterat.