Länsstyrelsen avvisar Samelandspartiets överklagan av den preliminära röstlängden

Länsstyrelsen avvisar Samelandspartiets  överklagan av den preliminära röstlängden

Publicerad 2017-01-04

Avslår överklagan

Länsstyrelsen i Norrbotten har delgivit Sámiid Rikkabellodat den 3 januari 2017 att partiets överklagan av Sametings preliminära röstlängd avslås med hänvisningen till Sametingslagen 3 kap. 5 §. Där det framgår att ett parti inte kan överklaga den preliminära röstlängden.
Länsstyrelsen beslut kan ej heller överklagas.

Lagens bokstav

Sámiid Rikkabelludat ordförande Per Olof Nutti är inte överraskad över beslutet, men partiet intention var ett försök uppmärksamma att lagens bokstav inte följs och att majoriteten i Sametingets valnämnd inte tar lagens bokstav och lagstiftarens motiv på allvar. Lite förvånade är reaktionen från Signar Holmström ordförande i valnämnden, vice styrelseordförande Josefina Skerk, men även Christina Åhrén, Min Geaidnu och Lars-Jonas Johansson från Landspartiets Svenska Samer som i upprörda termer moraliserar och medvetet försöker styra över diskussionen till något helt annat – detta handlar inte om samiskhet, exkludering och identitet, framhåller Per Olof Nutti. Den samtalstonen går dessvärre också igen på SR Sameradions hemsidas kommentators fält när de rapporterat om Samelandspatiet initiativ fortsätter Per Ola Nutti.

Strama upp regelverket

På sikt måste Sametinget plenum anta ett tydligt regelverk för valnämnden , möjligtvis via en förordning för att både stramar upp tillämpningen och garanterar rättssäkerheten avslutar partiledaren Per Olof Nutti.

———————————————

5 a § Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära röstlängden får överklaga beslutet i den delen. Vidare får var och en som tagits upp i den preliminära röstlängden överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp.

Överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte senast den 15 december året före valåret.

Överklagandet av beslutet om den preliminära röstlängden prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen den 15 februari valåret eller, om denna dag är en lördag eller söndag, närmast följande måndag.

Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Lag (2004:538).