In memoriam Per Gustav Labba 1948-2017

In memoriam Per Gustav Labba  1948-2017

Publicerad 2017-01-14

Vi har med sorg mottagit att Per Gustav Labba avlidit. Per Gustav Labba blev 69 år gammal. Han var uppvuxen i Saarivuoma sameby och var medlem i samebyn.

Per Gustav Labba var hela sitt vuxna liv en offentlig person i det samiska samhället. På 1970-talet var han ett tag tjänsteman i Svenska Samernas Riksförbund. Senare kom han att arbeta som entreprenör i bl.a. rensköttsbranschen.

Han var hela sitt liv engagerad i samepolitik och rennärings rättsliga- och ekonomiska frågor. Han var bl.a. engagerad i Renägarförbundet.

Han representerade senare Samelandspartiet i Sametinget som ledamot och var bl.a. ordförande i kulturrådet i början av 2000-talet.
Senare kom han att representerade partiet Samena i Sametinget.

Per Gustav Labba var som person både engagerad och orädd, vilket bl.a. framgick under hans tid som ledamot i Sametinget.

Vi vill uttrycka vår delaktighet i den sorg som drabbat hans maka, barn och familj.

*Foto: Göran Westerlund