Uttalande om Nordiska samekonventionen

Uttalande om Nordiska samekonventionen

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat 19 januari 2017

 

Sámiid Riikkabellodat konstaterar att det är positivt att förhandlingsdelegationen för Sverige, Norge och Finland och Sametingen i Sverige, Norge och Finland efter 5 års förhandlingar redovisat ett gemensamt förslag till Nordisk samekonvention den 19 januari 2017 i Helsingfors.

Efter att ha tagit del av konventionstexten finner vi att det finns delar som är acceptabla men att det finns delar i konventionen som behöver förtydligas. Vi saknar idag en förklarande textdel till konventionens preamblen och artiklar, vilket kanske föranlett till att samiska företrädare uttryckt naturlig skepsis till förslaget till konvention. Vi förväntar oss att staterna och Sametingen återkommer med förklarande textdel.

I den fortsatta processen med Nordiska samekonventionen är vår förhoppning att Sametingen i berörda länder snarast tar initiativ till konsultationer med samiska samhället om konventionsförslaget. Vår förhoppning är att det arbetet sker i god ordning.

Det finns därför anledning för Sámiid Riikkabellodat att återkomma när partiet närmare analyserat förslaget till Nordisk samekonvention.

 

Per-Olof Nutti

Ordförande Sámiid Riikkabellodat