Nordiska samekonventionen

Nordiska samekonventionen

Publicerat 30 januari 2017

förhandlingsdelegationen för Sverige, Norge och Finland och Sametingen i Sverige, Norge och Finland efter 5 års förhandlingar redovisat ett gemensamt förslag till Nordisk samekonvention den 19 januari 2017 i Helsingfors.

Efter att ha tagit del av konventionstexten finner vi att det finns delar som är acceptabla men att det finns delar i konventionen som behöver förtydligas.

I den fortsatta processen med Nordiska samekonventionen är vår förhoppning att Sametingen i berörda länder snarast tar initiativ till konsultationer med samiska samhället om konventionsförslaget.

 

Här kan du läsa hela förslaget från förhandlingsgruppen: NORDISKSAMEKONVENTIONPARAFERING13012017

Här kan du också läsa Urfolksdeklarationen: Urfolksdeklarationen_

Här kan du läsa slutdokumentet från FNs Världskonferens om urfolk: slutdokument_FNs urfolkskonf_översättn_sametinget