Första valdebatterna inför Sametingsvalet 2017

Första valdebatterna inför Sametingsvalet 2017

Publicerat 3 februari 2017

 

JA, då har den publika valrörelsen inför Sametingsvalet 2017 startat. Internt i partierna har däremot valarbetet pågått redan under lång tid.

En stor eloge till Sametingets ungdomsråd 

Först ut med att arrangera en valdebatt var  Sametingets ungdomsråd. Anmärkningsvärt fanns inte partiet Jakt- och fiskesamerna och Min Geaidnu, från Sametingets politiska ledningen och partiet Vuovdega/skogssamerna med under ungdområdets debatt.  Under Sameradion valdebatt fanns  företrädare för alla samlingspartierna med.

Hetaste frågan

Den hetaste  politiska frågan som debatterades under båda valdebatterna var frågan om Sametingets röstlängd. Frågan om rösträtt i Sametingsvalet och Sámiid Riikkabellodats överklagan av röstlängden har nu vridits och vänts av det stora flertalet av sametingspartierna och  av Sameradion och har då blivit till  en fråga om samisk identitet/etnicitet.  Kort sagt en  ”snaskig” tolkning av Sametingslagens regler för röstberättigade personer som upptas i röstlängden för Sametingsvalet.

”Alternativ fakta”

För partierna i Sametingets politiska ledning – partiet Jakt- och fiskesamerna, Landspartiet svenska samer och Min Geaidnu – är det naturligtvis tacksamt att sätta likhetstecken mellan kriterierna för upptagande i röstlängden och samisk identitet/etnicitet. Inget kan vara mer fel.

Samisk identitet

För Sámiid Riikkabellodat är det självklart att göra skillnad mellan kriterierna för upptagande i röstlängden och vars och ens samiska identitet. Att vara samer hänger inte ihop med Sametingets röstlängd. Att vara same är att identifiera sig med samiska normer, värderingar och synsätt, språk och kultur förvärvat generation efter generation så långt bakåt i tiden som var och en känner till.

Röstberättigade 

Kriterierna för upptagande i Sametingets röstlängd visar bara vem som har rätt att rösta vid Sametingsvalen. Varför dessa kriterier anges i Sametingslagen handlar  om att säkerställa Sametingets legitimitet som ett samiskt folkvalt organ valt av samer för samer.

”Trumpifiera”

Att sätta likhetstecknen mellan att kriterierna för bli upptagen i Sametingets röstlängd och därmed få rösträtt i Sametingsvalet och samisk identitet/etnicitet är att vilseleda och att ”trumpifiera”  en viktig fråga för det samiska samhället.

 

Ingrid Inga

Ledamot i Sámiid Riikkabellodat