Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017

Ort:            Gällivare

Lokal:       Sameskolan, Gällivare

Tid:            Lördagen den 25 februri 2017, kl 12.00

 

 

 

 

Dagordning:

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av mötesordförande för årsstämman
 3. Val av sekreterare för årsstämman
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse/ ekonomisk rapport år 2016
 6. Revisionsberättelse år 2016
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Förslag till budget för verksamhetsåret år 2016
 9. Val av ordförande för 2017
 10. Val av 3 ledamöter till styrelsen 2017–2018
 11. Val av två revisorer och en ersättare 2017
 12. Val av 3 ledamöter och en ersättare till Valberedning 2017
 13. Motioner
 14. Fastställande av
  1. Vallistor till Sametingsvalet 2017
  2. Valprogram för mandatperioden 2017–2020
 15. Information Nordiska samekonventionen
 16. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Partistyrelsen