Archive For 15 februari 2017

ESVs analys av Sametinget

By |

ESVs analys av Sametinget

Publicerat 15 februari 2017 Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu lämnat rapport till regeringen om regeringsuppdraget att analysera Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel. Analysen omfattar också förutsättningarna för att verksamheten bedrivs effektivt utifrån gällande reglering och hur verksamheten kan effektiviseras. Utgångspunkterna för ESVs analys har varit bestämmelserna i Sametingslagen,…

Read more »