Donald Trumps mediastrategi introduceras av Sametingets ledning på svensk sida

Donald Trumps mediastrategi introduceras av Sametingets ledning på svensk sida

Publicerad 2017-02-16

Smekmånaden är över

SR Sameradions och SR Norrbottens granskning av hur dels Sametingets ledning använt skattemedel, dels hur Sametingets kansli förvaltad budgetmedel har nu fått en ny överraskande vändning. Sametinget smekmånad med media är definitivt över.

Ömfotade politiker

Efter den granskning som SR Sameradion och SR Norbotten företagit av hur Sametingets ordförande Håkan Jonsson gett sin styrelsekollega Lars-Jonas Johansson fördelaktiga uppdrag finansierade av skattemedel, har Lars-Jonas Johansson meddelat att han vägrar att bli intervjuvad av media i denna sak. Håkan Johansson har också enligt SR Sameradion och SR Norrbotten hotat med att inte längre stå till journalisters förfogande. Bägge hävdar att media i denna sak inte varit objektiva och opartiska. Styrelseordförande Håkan Jonssons hot att inte stå till medias förfogande och antydan att i ställe använda alternativa kanaler är intressant på många sätt.

Att verka utan att synas

Under den tid Håkan Jonsson varit styrelseordförande har han på ett förunderligt sätt klarat sig från att hamna i medias strålkastarljus. Detta beror primärt på att han valt att verka utan att synas, vilket förvisso är ovanligt för en politiker. Ett exempel på detta är hans träff med Sveriges statsminister Löven 2016. När det blev känt fick varken media eller någon annan veta vad som avhandlats och både
statsministern och Håkan Jonsson vägra att ge kommentarer om innehållet i samtalen. Den enda kommentar Håkan Jonsson gjorde i media var att konstatera att det var första gången som en styrelseordförande i Sametinget träffat Sveriges statsminister, vilket för övrigt inte var sant.

Den tredje statsmaktens uppdrag

Medias uppdrag i en upplyst demokrati är att granska makten. I Sverige har media i motsats till det flesta ställen i världen faktisk en möjlighet att granska makten utan repressalier. Att politiker som Håkans Jonsson och Lars-Jonas Johansson är besvärade av medias grävande är en sak, med det är upplysningsvis en del av det politiska uppdraget att vara granskningsbar och dessutom tåla att man granskas av media och väljarna. Att börja hota media med bojkott och att använda andra kanaler tyder på att man missuppfattat sitt politiska uppdrag.

Ett tecken i tiden

Både Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson och styrelseledamoten Lars-Jonas Johnssons agerande i själva sakfrågan och hur man bemött media, när sakfrågan blev offentlig är tecken i tiden. I SR Samerdions och SR Norrbottens rapportering har man låtit Jan Strid som är expert inom medieetik och yttrandefrihet vid Göteborgs universitet kommentera Jonsson och Johanssons agerande.

– Det är ju precis som Trump i USA när han håller på och Twittrar istället för att gå till medierna. Det är någonting som är en ganska ny inställning till våra medier, det är på ett sätt allvarligt, man säger att jag kan ju alltid gå ut via sociala medier, det är ingen som säger emot mig där, utan där kan jag säga vad jag vill, säger Jan Strid.