Pressmeddelande om Nordiska samekonventionen

Pressmeddelande om Nordiska samekonventionen

Publicerad 24 februari 2017

Nordiska samekonventionen tystas ner av Sametingets styrelse

 Sveriges, Norges och Finlands förhandlingsgrupper har enats om en gemensam Nordiska samekonvention den 19 januari 2017 i Helsingfors.

Sametinget i Sverige har genomfört informationsmöte om Nordiska samekonventionen i Kiruna den 19 januari 2017 varvid samiska organisationer och sametingspartier deltog.

Sametingets plenum i Tråente

Vid Sametingets plenum i Tråente 10-11 februari 2017 hade Sametingets styrelse berett frågan och i plenumshandlingarna föreslagit att frågan om konventionen läggs till handlingarna.

Sametingets styrelses begäran om bordläggning 

Under pågående plenumsförhandlingar i Tråante/Trondheim väljer Sametingets styrelseordförande att, genom ombud, bordlägga frågan om nordisk samekonvention . Enligt gällande regelverk är det mycket ovanligt att styrelsen själv lägger motförslag till styrelsens eget förslag till beslut. Genom beslutet undanröjer styrelseordföranden även oppositionens minoritetsskydd i den fortsatta beslutsgången.

–   Styrelsens dolda arbetssätt gör att Nordisk samekonvention kan röstas igenom av den politiska majoriteten i Sametinget i oförändrat skick utan att inhämta synpunkter genom remiss från det samiska samhället, säger Torkel Stinnerboms

–    Sámiid Riikkabellodat tycker att styrelsens ordförande Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna spelar ett högt rävspel med Nordiska samekonventionen. Genom bordläggningsbeslutet har styrelsens ordförande effektivt blockerat både ett remissförfarande till samiska samhället av konventionen och en gemensam allsamisk behandling av konventionen genom Samiskt parlamentariskt råd (SPR) och med de enskilda Sametingen i Norge och Finland, fortsätter Torkel Stinnerbom, ledamot i Sámiid Riikkabellodat

–    Genom bordläggningsbeslutat har Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, också effektivt undanröjt alla möjligheterna till en process på politisk nivå i respektive land om ev förändringar av Nordiska samekonventionen, säger ordförande i Sámiid Riikabellodat Per-Olof Nutti.

Blockerad process för att kunna bifalla konventionsförslaget

Att Sametingets styrelse och styrelseordförande Håkan Jonsson blockerar en nödvändig demokratisk process i en så viktiga fråga som Nordiska samekonvention hos det civila samiska samhället är inget annat än ett diktatoriskt försök av Sametingets styrelse att tysta ner och bakbinda Sametingen i Sverige, Norge och Finland men även Samiskt parlamentariskt Råd i denna fråga – för att vid ett ev extra plenum kunna bifalla förslaget till Nordisk samekonventionen, avslutar Per-Olof Nutti ordförande i Sámiid Riikkabellodat.

 

Per-Olof Nutti                                                     Torkel Stinnerbom

Ordförande i SáR                                               Ledamot i SáR

070 212 91 34                                                      070 – 214 87 82