Grattis alla kvinnor i Sápmi

Grattis alla kvinnor i Sápmi

Publicerat 8 mars 2017 

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdheten och kvinnors situation över hela världen

Europaparlamentets jämställdhetsutskott tillägnar 2017 års Internationella kvinnodag till kvinnors ekonomiska inflytande och ställning. I Sverige konstaterar Medlingsinstitutet i sin senaste statistik att kvinnor tjänar i genomsnitt 13,2 procent mindre än männen och Dagens Nyheter noterar att det är drygt 85 år kvar till jämställda löner mellan kvinnor och män.

Samiska kvinnor

Men hur firar Sápmi den internationella kvinnodagen? Finns det behov av att uppmärksamma den samiska kvinnan?

Historiskt men även i nutid har den samiska kvinnan en stark ställning inom den samiska livsmiljön. En förklaring till detta är att det samiska samhället förutsätter att allas kunskaper, verksamheter och ekonomi tas till vara för en fungerande samiskt familjeliv, näringsliv, kultur, språk, utbildning, föreningsliv m m.

Idag är många samiska kvinnor både högutbildade, ekonomiskt oberoende och många gånger också de som är mest pådrivande för utveckling av det samiska levnadssättet i Sápmi utifrån de samhällsförutsättningar som råder idag. Samiska kvinnor är många gånger de som värnar och vårdar både vårt språk och våra traditioner och att dessa kunskaper förs över till kommande generationer. Starka samiska kvinnor finns inom alla samhällsområden som t ex juridik, utbildning, samhällsvetenskap, forskning, politik, hälsovetenskap, kultur, musik, litteratur, rennäring, duodje, samiska näringar, konst och konsthantverk,näringslivet, turism, föreningsliv mm.

Gratulationer den 8 mars

Sámiid Riikkabellodat vill önska alla samiska kvinnor som visar vägen och arbetar med att stärka och utveckla hela Sápmi en fin 8 mars 2017  – Aili Keskitalo, Tiina Saniila-Aikio, Gunvor Guttorm, Sylvia Sparrok, Ann-Christin Blind, Sylvia Simma, Åsa Blind, Malin Brännström, Jenny Wiik, Johanna Njaita, Aina Jonsson, Marianne Persson, Anna Sunna, Ylva Jannok-Nutti, Lisbeth Kielatis, Birgitta Andersson, Marita Stinnerbom, Ellinor Kuhmunen, Maret Kuhmunen, Kjerstin Valkeapää, Åsa Simma, Elisabet Nejne, Jennie Sparrok, Anna-Marja Kaddik, Gudrun Kuhmunen, Asta Balto, Ellacarin Blind, Aile Javo, Elisabeth Utsi-Gaup, Amanda Kernell, Ann-Helen Laestadius, Sofia Jannok, Mari Boine. Anki Stenberg, Randi Marianen, Torild Labba, Solveig Labba, Lillemor Baer, Ellinor-Marita Jåma, Britt-Inger Tuorda, Helena Omma, Anne-Maj Kuoljok, Annelie Päiviö, Britta Marakatt-Labba, Pia K Jannok, Hanna Nutti, Erica Huuva, Maria Teresia Nutti, Anna-Karin Niia, Saara Hermansson, Katarina Barruk, Ylva Maria Pavval, Maxida Märak, Karen Eira, Anne-Maret Päiviö, Janni Klemenson-Jannok, Britt Sparrok, Inger-Ann Omma, Karin Wasara, Laila Dearga, Lisa Länta, Miliana Baer, Anna-Sigrid Wasara, Ragnhild Nilsson, Sara Skum, Anna Sarri, Siri Persson, Ulla B Sunna, Åsa Larsson-Blind, Lena Kråik, Ida Inga, Laila Stenberg, Marianne Nutti, Britta-Stina Sjaggo, Jenny Israelsson-Skoglund, Katarina Sixten Inga, Anna Kuhmunen, Katarina Pirak-Sikku och många, många, många fler