Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiets vallista: Jämtland

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiets vallista: Jämtland

Publicerad 2017-03-16

Vallista Jämtland

1. Britt Sparrok, Valsjöbyn
2. Jan Persson, Valla, Offerdal
3.Anja Fjellgren Walkeapää, Mittådalen
4. Per-Henrik Bergkvist, Jänsmässholmen
5.Marianne Persson, Vinklumpen
6. Per-Mikael Åhrén, Blåsjöfallet
7.Franciska Rensberg, Brändåsen
8.Martin Eriksson, Handölsdalen
9. Thorbjörn Åhrén, Härbergsdalen
10.Tanja Nordfjell, Vålådalen
11.Jennie-Sofi Sparrok, Järpen
12.Nicklas Johansson Glen
13.Kjerstin Valkeapää Mittådalen
14.Pär Nilsson, Tulleråsen, Offerdal
15.Erika Jonsson, Idre
16,Thomas Kroik Kristoffersson Borgafjäll
17.Elin Ann-Cristin Klemensson, Rötviken
18.Lena Kroik, Borgafjäll
19.Antaris Villenfelt, Tännäs
20.Per-Olof Nutti, Karesuando