Sámiid Riikkabellodats valprogram 2017

Sámiid Riikkabellodats valprogram 2017

Publicerat 18 mars 2017 

I  Sámiid Riikkabellodats valprogram slår vi fast att vi samer är alla likvärdiga men vi lever olika utifrån en samisk värdegrund. Vi vill att all samer ska vara delaktiga när vi tillsammans bygger vårt framtida Sápmi. Vi i Sámiid Riikkabellodat är beredda att arbeta för dig och dina frågor under den kommande mandatperioden men framförallt att vi behöver dig för att kunna arbeta med konkreta vardagsfrågor och framtidens politik.

 

I vårt valprogram kan du som väljare få information om vilka frågor som i kommer att prioritera i vårt arbete för ett starkt Sápmi.

Läs hela valprogrammet här:

WEBB_Samelandspartiet_Valprogram_2017_Slutlig