Sametingsvalet den 21 maj 2017 – aktuella vallistor, LPSS och Albmut, del 1

Sametingsvalet den 21 maj 2017 – aktuella vallistor, LPSS och Albmut, del 1

Publicerad 2017-04-01

Många är kallade, men få blir valda

Alla partier i Sametingsvalet har nu presenterar sina vallistor inför Sametingsvalet den 21 maj 2017. Det är både nytt och gammalt, men inga sensation heller.

Sedan Sametingets tillkomst har 1993 har det varit legio att en del samepolitiker bytt parti tillhörighet inför valen. Ofta har det förebådats med att man under mandat-perioden blivit parti politisk “vilde”* eller att man i nomineringsprocessen blivit missnöjd med att man inte hamnat tillräckligt högt upp på sitt partis valista.

Silly season.

Under förra och föregående val var det mer en regel än undatag att en del samepolitiker inför valet bytte parti. I fotbolls och ishocky kretsar brukar finnas ett transferfönster innan säsongsstart, vilket betyder man inom viss tidsram kan byta klubb. Transferfönstret brukar populärt kallas för ”silly season”. Den mest uppseende väckande övergången förra Sametingsvalet var när Christina Åhren, Samelandspartiet och Stefan Mikaelsson , Skogssamerna byte parti och blev “valbara” i Geaiddnu. Bägge blev invalda för Min Geaidnu och blev dessutom ledarduon i Min Geaidnu. Skogsamernas Helena Dådring bytte också parti och har under innevarande period representerat LPSS. Nu kan någon invända att säga att Per Olof Nutti, tidigare Guovvsonasti nu är ordförande i Samelandspartiet – vilket är korrekt.

Den enda övergången denna gång som väcker intresse är Stefan Mikaelsson övergång från Min Geaidnu till moders eller faderhuset Skogssamerna.

Partiet Landsförbundet svenska samer (LPSS)

LPSS har två listor, vilka toppas av partiledaren Lars-Jonas Jonsson och Marie Persson. I LPSS finns fler namn som tidigare varit ledamöter i JoF. Det verkar nästa vara ett mönster att sådana som lessnat på Håkans Jonsson ledarskap i JoF gått över till LPSS. Ideologiskt är LPSS kanske lite mer traditionellt än JoF. Under innevarande mandat period har partietledaren Lars-Jonas Jonsson hållit lågt profil i samepolitiken, vilket gjort LPSS tämligen osynlig i samepolitiken i skuggan av Håkan Jonsson de senaste 4 åren. Stjärnan och den mesta kända i partiet vid sidan av Lars-Jonas Jonsson är nog Mari Persson. Noteras att Helena Dådring lämnar samepolitiken för kommunalpolitiken. LPSS är kanske det mest lokala partiet om ser till namnen i vallistorna, där Västerbottens anknytningen lyser igenom. I övrigt ser de fem första namnen på listorna ut som följer:

Lars-Jonas Johansson, Tärnaby
Marie Persson, Tärnaby
Erik-Oscar Oscarsson, Norsjö
Naadja Östergren, Lycksele
Torkel Stångberg, Tärnaby
Carola Fjällström, Östersund
Lars-Erik Fjellström, Stockholm

Marie Persson, Tärnaby
Lars-Jonas Johansson, Tärnaby
Carola Fjällström, Östersund
Torkel Stångberg, Tärnaby
Mari-Louise Boman, Vindeln
Erik-Oscar Oscarsson, Norsjö
Naadja Östergren, Lycksele

Albmut – Almetjh – Almasj – Folket

Albmut är det minsta partiet i Sametinget och lever därför minst sagt farligt. Partiet har haft en ledamot i Sametinget innevarande mandat period och ingått i JoF och Håkan Jonssons allians. Partiet har trots sin litenhet en stor geografisk spridningen, men är kanske den mest seniora listan. Partiledaren Lars-Paul Kroik har försökt distansera sig JoF även om han ingått i Sametingets styrelse.

Lars-Paul Kroik, Partiledare, Borensberg
Marita Granström, Sektionsledare/IT-koordinator, Sundsvall
Karl Einar Enarsson, Vägledare, Umeå
Eva Bergström, Skräddare, Kiruna
Lilian Mikaelsson, Renägare, Älvsbyn
Jon Sarri, Gruvarbetare, Kiruna
Hans-Göran Holmberg, Pensionär, Blåvikssjön, Storuman
Stina Sarri, Sjuksköterska, Kiruna
Erika Lasko, Undersköterska, Rosvik, Piteå
Jan-Olov Jansson, Kyrkvärd, Säter

*

Beteckningen politisk vilde eller obunden används särskilt om personer som lämnar det parti de valts in för men behåller sin plats i den valda församlingen. ”Vilde” är benämningen dels för naturfolk utanför civilisationen, dels vettvilling, bråkmakare dels
(folkvald) politiker som inte (längre) tillhör något parti.