Sametingsvalet den 21 maj 2017 – aktuella vallistor, Min Geaidnu, del 2

Sametingsvalet den 21 maj 2017 – aktuella vallistor, Min Geaidnu, del 2

Publicerat 2017-04-09

Många är kallade, men få blir valda

Alla partier i Sametingsvalet har nu presenterar sina vallistor inför Sametingsvalet den 21 maj 2017. Det är både nytt och gammalt, men inga sensation heller.
Sedan Sametingets tillkomst har 1993 har det varit legio att en del samepolitiker bytt parti tillhörighet inför valen. Ofta har det förebådats med att man under mandat-perioden blivit parti politisk “vilde”* eller att man i nomineringsprocessen blivit missnöjd med att man inte hamnat tillräckligt högt upp på sitt partis valista.

Ett skadskjutet parti

Min Geaidnu är på många sätt ett skadskjutet parti, för att använda ordstäv som egentligen inte hör hemma i den politiska vokalubären. Efter valet 2013 såg Min Geaidnu ut som parti på uppgång, opinionsmässigt och med ett större inflytande i samepolitiken. Partiet ingick en den koalition som kom att bilda ”regering” i Sametinget efter valet 2013, under ledning Håkan Jonsson, JoF. Min Geaidnu fick till och börja med viceordförande positionen i Sametingets styrelse, men övergick sedermera till JoF efter en interna konflikten i Min Geaidnu

Maktbalansen rubbades

Partiet hade under Sara Larsson mfl ledning under den föregående mandatperioden närmast sig JoF, även om man tidigare hade hållit en armslängd avstånd till Sámiid Riikabellodat mfl. Efter valet 2013 kom maktbalansen i partiet att förändras då den tidigare vägvisaren Olov J Sikku återkom tillsamman med Christina Åhrén, fd SáR och Stefan Mikaelsson, fd Skogssamerna, vilket ledde till att Sara Larsson mfl marginaliserades. Åhrén och Mikaelsson blev sedermera utsedd till partiets vägvisare.

Kvartetten som sprängdes

Min Geaidnu har genom åren utmärkt sig som ”akademiskt” och förutsägbart parti, vilket till en del bekräftas i den nyligen publicerade väljarstudie gjord av Stockholms Universitet, där det framgår att partiet har stort stöd bland akademiker. Andra partiet i Sametinget har dock samtidigt genom åren varit lite frustrerade över Min Geaidnus besservisser attityd både i förhållande till andra partier och i olika samepolitiska frågor. Det hela sprack dock när en intärn konflikt uppstod i partier halvvägs under mandatperioden och som kom att paralysera partiet. Detta ledde till att Vägvisaren Olov J Sikku sparkades och uteslöt från partiet, utan att någon förklaring gjordes inledningsvis. Detta ledde till en omfattade ryktesspridning och dramaturgi kom att likna en klassiskt grekiskt tragedi, där alla i slutändan blev offer. Partiet kom i denna process att slitas sönder som en sekt i söndring. Bakgrunden, vilken exponerats media, var kortfattat den att Olov J Sikkus partikamrater anmält honom för kvinnomissahandel till rättsväsendet. Det hela avslutades med åklagaren beslutade lägga ned utredningen i juni 2016.

En förlåtande väljarkår

Även om Min Geaidnu under innevarande mandatperiod skjutit sig ordentligt foten på väldigt olyckligt och klantigt sätt verkar dock partiet vara vid gott mod inför det kommande valet. Partiets valprogrammet är färgglatt och flashigt och det återstå att se om väljarstödet består eller om partiet kommer att kollapsa. Erfarenheten visar dock att den samiska väljarkåren är tämligen förlåtande, vilket kanske är anledningen till varför Sametinget ofta varit dysfunktionellt.

Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu vallista

Det sex första namnen på vallistan är:

Christina Åhrén, Fil.dr Etnologi, Backe
Krihke Kristina Nordling, Partisekreterare och urfolksrättsaktivist, Grythyttan, Hiernesaande
Hanna Sofie Utsi, Egenföretagare och röntgensjuksköterska, Johkamohkki
Magnus Lindberg, Läkare, Vualtjere
Per-Jonas Parffa, Renskötare, Johkamohkki
Sara Larsson, Handläggare, Vudtele

Noteras kan att Stefan Mikaelsson hoppat av , alternativt sparkats från Min Geaidnu och återfinns nu på Skogssamernas vallista.