Sara Skum om renstölder

Mitt namn är Sara Skum.
Jag är 25 år och kommer ifrån Gällivare.

Jag är ny som kandidat i Sameplandspartiet inför Sametingsvalet 2017 och tänkte i detta inlägget presentera
mig och det som är mina hjärtefrågor och tankar inför det stundande valet.

Jag valde att gå med i Samelandspartiet då jag vuxit upp med människor i min närhet som engagerat sig politiskt, jag har fått lära mig vikten av att ta ställning för något som man värnar om och tror på.
När jag valde att engagera mig var valet självklart, jag vill vara en del av det parti som brinner för en fungerande och stark rennäring, som värnar om att unga renskötare skall få kunna fortsätta mer rennäringen trots det tuffa motstånd många idag möter.
Jag tror på att rennäringen är en stor upprätthållande byggsten för den samiska kulturen, den bidrar till ett levande språk och rättigheterna till land och vatten. Rennäringen är dessutom en bas för många andra samiska näringar.

Lördagen den 29/4 sändes Politikpodden Sápmi, Sameradion och SVT Sápmi sitt avsnitt där man pratade om renplågeri och renstölder.
Det kom in en fråga från en lyssnare, där man undrar hur partierna ställer sig till tjuvjakt på ren och renplågerier.
Jag tänkte i detta inlägget försöka besvara den frågan så gott jag kan, jag tänkte även gå in lite djupare på en av de frågor som jag tycker är otroligt viktig att lyfta inför det kommande valet 2017, det gäller just renstölder och djurplågeri.

Jag har under några år aktivt jobbat med att försöka lyfta fram problemet med renstölder i Sápmi, som under de senaste åren uppdagats vara ett större problem i än jag själv kunnat tro.
Jag började att engagera mig i detta, då min egen familj för några år sedan blev utsatt för ett större brott, vi fann ett 10-tal av våra renar tjuvslaktade. De hade innan de slaktats jagats med skoter i djup snö, körts över så benen var av och sedan slagits ihjäl med någon form av trubbigt föremål.
Renstölder i min samebys område och i min familjs vinterbetesland har varit ett stort problem under en mycket lång tid, men när den senaste händelsen uppdagades fick jag nog och valde att inte längre låta detta tystas ner, som det under många år gjorts.

Renstölder är och har under en längre tid varit ett stort problem i Sápmi.
Det är en fråga som många inte vill röra i då den uppenbarligen är mycket infekterad och svår att lösa.
I dag har tjuvjakt på ren, som rent juridiskt kallas för renstölder, en väldigt låg brottsprioritet hos polisen.
Man kan jämföra det med att någon skulle stjäla en väska, det är ungefär samma prioritet på stöld av en väska som på renstöld.
Anledningen till detta är, enligt representanter från Polismyndighetens ledning och regeringen att kommunerna uppe i norr är stora till ytorna och polis bemanningen lägre.
Man menar även på att brott som dessa sker i svårtillgängliga områden och sker då ett annat brott under samma tid, väljer man att prioritera bort renstölder, trots att det visat sig att det många gånger funnits bevis som kunnat leda till ett direkt gripande och fällande dom.

På bilden: några av de renar som vi hittade efter tjuvslakten i byn äijävaara 2014/2015.
På bilden har polisen efter att ha lagt ner förundersökningen dumpat renkadavrena utanför Gällivare strax intill en skoterled, istället för att kontakta renägaren.

När jag vintern 2014/2015 valde att titta närmare på detta så fick jag väldigt snabbt klart för mig att renstölder inte bara var ett stort problem för mig och min familj.

Jag begärde ut förundersökningar från Polisen på renstölder i Gällivare kommun från året 1997 till den senaste som ägde rum 2015 i min familjs vinterbetesområde.
Sammanfattningen av förundersökningarna jag begärde ut såg ut såhär:

Anmälda renstölder från 1997-2015 : 98
Antal nedlagda förundersökningar från 1997-2015: 98

Att läsa detta är minst sagt skrämmande, vi får också komma ihåg att i varje polisanmälan handlar det om 2-10 dräpta renar, siffrorna går alltså upp i flera hundra tjuvslaktade renar och det gäller bara i Gällivare kommun. Sedan finns det en stor siffra tjuvjagade renar som aldrig blivit polisanmälda, i vissa fall pågrund av barmarksperioderna då det är svårt att hitta brottsplatser och även pågrund av att många renskötare tyvärr väljer att inte anmäla, då de vet hur det kommer att sluta ändå.


Håkan Jonsson (JoF) gjorde ett uttalande i media när frågan om renstölder var uppe, han menar att det är bra att denna problematik belyses, men att det är en långvarig konflikt.
Han uttalade sig även om att Kalla Fakta i sitt program  framförde konflikten mellan samer och icke samer, där jakten är en stor del av konflikten.
“Man fick intrycket att alla samer är med i samebyar och bedriver rennäring och att alla samer har rätt till jakt och fiske, men så är det ju inte”  Säger Jonsson, han tyckte även att Kalla fakta förenklade bilden, han upplever inte att det finns någon rasism från polisens sida.

Denna läsningen var för mig som är ung same och renägare, en käftsmäll rakt i ansiktet.
Sametingets styrelseordförande, Håkan Jonsson som skall vara den som värnar om det samiska folket, väljer att bagatellisera det brott som min familj och våra renar utsatts för, han säger att det är en långvarig konflikt och att han inte upplever någon rasism från polisens sida.
Detta är ingen konflikt, inte från vår sida iallafall, vi verkar inom renskötseln och vill kunna fortsätta med det. Håkan Jonsson valde att förminska det stora problem som vi belyser, han valde att strunta i det och istället prata om vem som har rätten till jakt och fiske.

Det var någon gång där, som jag än en gång fick bekräftat för mig att det måste ske en drastisk förändring, för alla samers välbefinnande.

Att se sina renar lida och utsättas för tjuvjakt och djurplågeri är fruktansvärt, det leder till stora ekonomiska förluster för den enskilde renägaren och till att man får jobba många många dagar
och nätter extra för att försöka få ihop en jagad och skärrad renhjord.
Det leder även till både fysisk och psykisk ohälsa.
Samelandspartiet vill jobba för att samisk kompetens inom hälso- och sjukvård stärks, att man får en bättre språkkompetens och förståelse för den samiska kulturen inom både fysisk och psykisk vård.

Grunden till en livskraftig rennäring är, att renskötaren och renen får leva och verka på de land som de behöver i lugn och ro.
För att detta skall vara möjligt behöver många saker ses över, men det första som behöver ses över är straffsatsen för renstölder.
Vi i Samelandspartiet vill jobba för att det brott som idag kallas för renstölder, skall få en skärpt lagstiftning.

Vi vill jobba för att tjuvjakt på ren har samma straffskala som tjuvjakt på rovdjur.
Renen är renägarens egendom, men det gör den inte mindre värd, eller till ett mindre levande djur, den har en avgörande roll för den enskilde renägaren och för ett livskraftigt samiskt samhälle, därför ser vi i Samelandspartiet det som en oerhört viktig fråga att lyfta. Vi vill även se över ersättningsnivåerna för tjuvjakt på ren, då det idag endast betalas ut ersättningar om någon kan fällas för brottet.
Samelandspartiet vill jobba för att en ersättning tas fram, där den enskilde renägaren får möjlighet till
ersättning för sina förluster även om ingen kan fällas för brott och trots att förundersökning läggs ner.

Samelandspartiet vill även att förståelse för rennäringen och samisk
kultur blir en del av utbildning för de poliser som jobbar i områden där samebyar och rennäring bedrivs.
Vi ser det som oerhört viktigt att polismyndigheten, precis som sjukvård och äldreomsorg måste få mer förståelse för den samiska kulturen.

Samerna har rätt att nyttja beteslanden för sina renar, det krävs en skärpt lagstiftning för att rätten till land och vatten skall få vara fortsatt självklar. Ingen skall behöva flytta bort sina renar från områden pågrund av tjuvjakt, ingen skall behöva ligga sömnlös på nätterna, orolig för vad som skall möta en nästa dag.

Sara Skum

Gällivare 4 /5 – 2017