Sámiid Riikkabellodats kandidater till Sametinget

Publicerad 8 maj 2017

Per-Olof Nutti, Karesuando

Jag är Ellá Nilsa Biete – Per-Olof Nutti, gift,har barn och bor i Karesuando. Till vardags är jag renskötare i Könkämä sameby. Jag är också ordförande för SámiidRiikkabellodat sedan 2016.

I Sametinget är jag intresserad av att arbeta politiskt för att stärka och utveckla renskötseln, stärka och utveckla användningen av samiska språket som ett naturligt vardagsspråk mellan oss samer.

Min okända talang är att jag är duktig på matlagning och att jag är duktig att imitera olika personer.

 

 

Ingrid Inga, Jokkmokk/Gällivare

Jag är Ingrid Inga och bor i Jokkmokk men är född och uppvuxen i Gällivare. Jag är från Báste sameby. Jag är 67 år.

Idag har jag har ett eget konsultföretag men i övrigt är jag en glad pensionär.

Jag är intresserad av alla politiska sakfrågor t ex att bygga upp det civila samiska samhället, att stärka och utveckla rennäringen och samiska näringar och att staten Sverige erkänner vår samiska rätt till land och vatten är en av de viktigaste politiska kärnfrågorna.

Det är nog få som känner till mina okändatalanger – att sjunga (privat) och spela strategiska spel

 

Matti Berg, Puoltsa, Kiruna

Jag är Matti (Mats) Berg, 59 år, bor i Puoltsa iKiruna kommun

Jag är turistföretagare, har också blivit kallad aktivist, vilket känns hedrande. Jag är ordförande i Girjas sameby och brinner för renskötseln och den samiska livsstilen. Våra värderingar och värdegrunder är min ledstjärna i mitt politiska arbete. Att försvara renens betesmarker mot exploateringspolitik är en av mina hjärtefrågor.

Min vision om ett framtida färgstarkt Sápmi är ett levande pulserande Sápmi där alla samer känner sig välkommen och där samiska språket lever i vardagslivet. Renskötseln, samebyn och familjen är en central av det moderna Sápmi där nya näringar utvecklas i samklang och harmoni med våra gamla traditioner.

Min okända talang är att jag också arbetar med bildkonst och rider islandshästar.