Klimatbov eller energieffektiv rennäring – det är frågan?

Publicerad 19 maj 2017

Sameradion rapporter att bara en av fyra partiledare klarar miljökravet enligt testet på klimatkontot.se. Testet på klimatkontot.se omfattar frågor om köttkonsumtion, boende, konsumtionsvanor och resande.

Testet av partiledarna visar hur klimatsmarta de och att deras resor gör stora klimatavtryck.
En partiledare sticker ut, som miljösmart. Däremot är Per-Olof Nutti i Samelandspartiet värsta klimatsyndaren visar testet.

  • Jag jobbar i rennäringen och där är vi tvungna att använda maskiner som är miljöförstörare, säger Per-Olof Nutti.

Sámiid Riikkabellodat konstaterar att testet som görs via klimatkontot.se är missvisande för renskötselutövarna inom alla de fyra områden som testet omfattar. Det är framförallt missvisande eftersom testet inte tar hänsyn till att renskötare är egenföretagare. Att använda lokalproducerat renköttkonsumtion inom renskötarfamiljer som klimatparameter faller på sin egen orimlighet. Renskötarhushållens matkonsumtion baseras oftast på egenproducerat renkött, egenfångad fisk och egenplockade bär och örter. Inga långa transport av vare sig kött eller fiske, bär eller annan basmat behövs för renskötarhushållens matkonsumtion vilket ocksp resulterar i lågt klimatavtryck. Samma torde gälla boende.

När det gäller renskötselns resande och transporter har Energimyndigheten, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget i en rapport redovisat gemensamt regeringsuppdrag om kartläggning av areella näringars energianvändning och ge förslag på möjliga åtgärder för energieffektivisering.

I rapporten redovisas den totala energianvändningen inom de areella näringarna jordbruk, skogsbruk, fiske och rennäring.

I rapporten konstateras att rennäringen är en förhållandevis liten näring med låg energianvändning. Rennäringens aktörer är enskilda rennäringsföretagare och renägare. Energianvändningen inom rennäringen domineras av bränsleförbrukning för transporter i form av skoterköring, helikopterflygning och transporter av renar med bil och trailer eller lättare lastbil. Användningen av bensin är högre än användningen av diesel.

Den totala energianvändningen för rennäringen har i utredningen skattats till totalt ca 32 GWh. Energianvändningen domineras av bränsleförbrukning för transporter med snöskoter, helikopter, lastbil med trailer, lätta lastbilar.

När det gäller den förväntade utvecklingen för rennäringen redovisar rapporten att transporterna står för den största andelen av energianvändningen under de senaste årtionden. Näringen har allteftersom investerat i moderna och arbetsmiljövänligare motorfordon. Den tekniska utvecklingen med bränslesnålare motorer har bidragit till att energianvändningen per mil minskat. Den framtida energianvändningen kommer att bero på hur den tekniska utvecklingen fortskrider.

Enligt min mening är renskötseln inte den klimatbov som testet i klimatkollen.se framställer eftersom de klimatparametrar som används inte anpassats till företagande och är därför helt missvisande

Lövånger 19 maj 2017

Ingrid Inga

Partisekreterare

Sámiid Riikkabellodat

070 55 42 999